Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

FRANSE INSTALLATEURS ZIJN HET MINST GEÏNTERESSEERD OM OPGELEID EN GECERTIFICEERD TE WORDEN DOOR EEN BEPAALD MERK

Certificaat van fabrikant

Uit de European Mechanical Installation Monitor Q1 2019 bleek dat een van de diensten die fabrikanten aan installateurs kunnen aanbieden de mogelijkheid om zich te laten opleiden en certificeren voor de installatie en het onderhoud van producten van bepaalde merken is. Het aanbieden van deze mogelijkheid komt de fabrikanten ten goede, omdat het een zekere mate van merkentrouw van de installateurs garandeert. Voor installateurs is een voordeel van merkbewaking het imago van betrouwbaarheid in de ogen van hun klanten. De specialisatie van installateurs in het installeren en onderhouden van producten van een bepaald merk, door middel van opleiding en certificering door fabrikanten, kan echter ook de flexibiliteit van installateurs beperken om producten van andere merken te gebruiken en zo de omvang van de aan hun klanten aangeboden diensten beperken.

Huidige certificaten

Om inzicht te krijgen in de houding van installateurs ten aanzien van de opleiding en certificering van bepaalde merken installatieproducten, hebben we het advies gevraagd van ongeveer 900 installateurs uit zes landen. De resultaten laten grote verschillen tussen de landen zien.

Als we kijken naar het aantal installateurs dat reeds opgeleid en gecertificeerd is door een bepaald merk, neemt Polen het voortouw met 82%, België komt met 75% van de installateurs op de tweede plaats. Het laagste percentage werd gevonden in Frankrijk, waar slechts 47% van de installateurs aangeeft te zijn opgeleid en gecertificeerd door bepaalde merken installatieproducten.

Interesse in certificering

Bovendien hebben we de installateurs gevraagd naar hun interesse om opgeleid en gecertificeerd te worden door een bepaald merk, en over het algemeen was de interesse in deze opties vrij laag, variërend van 13% tot slechts 2% van de installateurs, afhankelijk van het land. Interessant is dat installateurs uit de landen met de meeste en de minste merk-gecertificeerde installateurs, Polen en Frankrijk, de minste interesse toonden om merk-gecertificeerde installateurs te worden (beide 2%).

Voor Polen kan het feit dat een groot aantal installateurs al gecertificeerd zijn door een bepaald merk een mogelijke verklaring zijn voor de geringe belangstelling om merkgecertificeerd te worden. Frankrijk lijkt echter een vreemde eend in de bijt te zijn. Op basis van deze resultaten lijken de Franse installateurs de flexibiliteit van de merkkeuze hoger te waarderen dan de flexibiliteit van de merkkeuze die zij door middel van merkaccertificering min of meer aan een bepaald merk binden. Ook als we kijken naar het type product waarvoor installateurs door een bepaald merk opgeleid en gecertificeerd willen worden, valt Frankrijk op. In de meeste landen zijn ketels het belangrijkste product waarvoor de installateurs een merkbekendheidscertificering wensen, maar in Frankrijk geeft de 2% van de geïnteresseerde installateurs de voorkeur aan een merkbekendheidscertificering voor vloerverwarmingsproducten.

Over de Europese monitor voor mechanische installatie

Om meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de houding van installateurs ten opzichte van merkproducten en andere diensten van fabrikanten, en in de verscheidenheid aan diensten die Europese installateurs hun klanten bieden, verwijzen wij u naar het rapport van de European Mechanical Installation Monitor, Q1 2019.

De European Mechanical Installation Monitor is een driemaandelijkse studie van USP Marketing Consultancy, die is gebaseerd op 150 succesvolle interviews met HVAC installateurs per land. Zes Europese landen zijn in de studie opgenomen. Elk kwartaal verschijnt er een rapport over een specifiek onderwerp als BIM, inkoopkanalen, mediaoriëntatie, liefdesmerken en nog veel meer. Het rapport geeft ook belangrijke inzichten over de economische ontwikkelingen binnen de HVAC-markt, gebaseerd op de omzet en orderlijst van HVAC installateurs.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages