Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 05 May 2022 I Maja Markovic

Flinke verschillen in duurzaamheid in projecten van e-installateurs

Gebouwen en de bouwsector leveren een flink e bijdrage aan de jaarlijkse uitstoot van CO2. Daarom is duurzaamheid ook een veelbesproken thema in de bouwsector en vooral in de installatiesector. Een manier om gebouwen duurzamer te maken is immers om ze uit te rusten met duurzamere en energie-efficiënte systemen, en die moeten worden geïnstalleerd door professionele installateurs. Dat maakt installatiebedrijven een goede bron om aan te geven hoe vaak duurzame producten en oplossingen nou eigenlijk gebruikt worden in projecten.

De installatiesector is echter erg breed, en installateurs kunnen sterk verschillen in hun specialisaties en installatieactiviteiten. Daarom heeft USP twee monitoronderzoeken ontwikkeld, waarvan één focust op installatiebedrijven die zich vooral bezig houden met w-installatie en loodgieterswerk, en de ander op e-installateurs.

In een voorgaand artikel hebben we de rol die duurzaamheid speelt in projecten van w-installateurs al besproken. Met het Q1 2022 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, dat focust op duurzaamheid in de e-installatiemarkt, kunnen we eerdere duurzaamheidscijfers vergelijken met de invloed die duurzaamheid heeft in de projecten van e-installateurs.

Flinke verschillen tussen duurzaamheidsniveaus in projecten van e-installateurs en w-installateurs

Volgens Nederlandse e-installateurs is duurzaamheid van invloed in de helft van hun projecten, wat het hoogste percentage is van de zeven onderzochte landen. Zij liggen echter nek aan nek met installateurs uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waar duurzaamheid in 48% van de e-installatieprojecten op een of andere manier een rol speelt. Duurzaamheid heeft de minste invloed in projecten van e-installateurs in Duitsland, waar ze die invloed slechts in 26% van hun projecten zien.

Als we vergelijken met w-installateurs, zien we zowel overeenkomsten als flinke verschillen. Volgens zowel e-installateurs als w-installateurs is het hoogste percentage installatieprojecten waarin duurzaamheid een rol speelt te vinden in Nederland. Als we echter kijken naar het Verenigd koninkrijk zijn die percentages juist tegenovergesteld, met een van de hoogste percentages e-installatieprojecten, maar het laagste percentage w-installatieprojecten waarin duurzaamheid enige rol speelt.

Ken uw installateur

Een dergelijk verschil laat zien hoe belangrijk het is voor fabrikanten van duurzame installatieproducten om het segment installateurs waar zij zich op richten goed te kennen. Uit ons monitoronderzoek weten we dat er een overlap is tussen de activiteiten van bijvoorbeeld w-installateurs en e-installateurs. Gemiddeld geeft ongeveer een derde van de Europese e-installateurs aan dat ze ook wat w-installatie of loodgieterswerk doen, bijvoorbeeld.

De hoofdactiviteiten van installateurs zijn echter het meest bepalend voor hun perspectief. Voor e-installateurs bepalen de installaties die het grootste deel van hun agenda vullen, de klanten die vragen om duurzame producten en de productgroepen waar ze het meest mee werken, hun ideeën over duurzaamheid en wat een project of product duurzaam maakt.

Om er achter te komen wat e-installateurs uit zeven grote Europese markten denken over duurzaamheid, en welke duurzame installatieproducten ze het meest gebruiken in hun projecten, verwijzen we naar het Q1 2022 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages