Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 August 2023 I Dirk Hoogenboom

Fabrikanten kunnen zich onderscheiden met online informatiebronnen voor architecten

 

Het is een professionele must voor architecten om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen in het ontwerpen en bouwen van gebouwen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van verschillende media en informatiebronnen, waaronder veel digitale kanalen. Voor fabrikanten van bouwmaterialen en producten die door architecten worden voorgeschreven, is het van belang om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in het oriëntatiegedrag van architecten. Vooral omdat het oriëntatiegedrag de laatste tijd drastisch is verstoord.

Het gebruik van digitale media kreeg een boost door de pandemie

Onlangs heeft de pandemie die over de hele wereld raasde ook trends in oriëntatiegedrag verstoord, waardoor nogal dramatische ontwikkelingen zijn ontstaan. Na decennia van langzaam en gestaag toenemend gebruik van bijvoorbeeld digitale informatiebronnen, heeft de pandemie die toename een enorme boost gegeven. Doordat andere bronnen door beperkingen tijdelijk minder beschikbaar waren, werden digitale bronnen meer gebruikt door professionals in de gehele bouw- en installatiebranche.

Dat gold ook voor de architecten, zo blijkt uit de resultaten van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy. Hun gebruik van digitale bronnen schoot omhoog tijdens de pandemie en is sindsdien op een zeer hoog niveau gebleven. Op dit moment zijn digitale media de meest gebruikte bron van professionele informatie onder architecten in alle acht landen die we hebben gemeten.

Gebruik van digitale bronnen van professionele informatie verschilt nogal

Digitale informatiebronnen of digitale mediakanalen kunnen echter van alles betekenen en het gebruik varieert sterk per kanaal. Zo worden internetzoekmachines door vrijwel alle architecten gebruikt, terwijl digitale tools of apps van groothandels slechts door de helft worden gebruikt. En dat laat alleen het aandeel architecten zien dat die kanalen gebruikt, niet hoe vaak ze ze gebruiken of hoe nuttig ze ze vinden.

Daarom hebben we architecten ook gevraagd welke informatiebronnen zij het handigst vinden. De top twee, per land weergegeven in de afbeelding, geeft het belang van internetzoekmachines weer. Architecten in elk land vinden zoeken op internet de meest bruikbare bron van informatie. Voor fabrikanten benadrukt dit het belang om hoog in de zoeklijsten van architecten te eindigen.

De op één na meest bruikbare bronnen verraden hoe fabrikanten zich kunnen onderscheiden

Maar hoe zit het met de andere kanalen die architecten het nuttigst vinden? In de eerste plaats worden fabrikantenwebsites beschouwd als de op één na nuttigste informatiebron in België, Spanje en het VK. Duitse architecten vinden op de tweede plaats de delen van die websites die aan architecten zijn gewijd het nuttigst. Hieruit blijkt dat alleen gevonden worden via zoekmachines niet per se voldoende is. Fabrikanten kunnen zich onderscheiden met websites van hoge kwaliteit die precies bieden wat architecten daar verwachten te vinden.

De tweede plaatsen laten ook zien dat zakelijke netwerksites als Linked-In gebruikt kunnen worden om de aandacht van de installateur te trekken, vooral in Frankrijk en Nederland. Ten slotte is het belangrijk op te merken dat hoewel digitale media het meest worden gebruikt, traditionele media nog niet zijn uitgestorven en niet mogen worden genegeerd. Architecten in Italië en Polen vinden vakbladen en magazines na het zoeken op internet nog steeds de meest bruikbare informatiebronnen.

Voor een volledig overzicht van het media-oriëntatiegedrag van architecten in acht Europese landen verwijzen we naar de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages