Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 15 June 2023 I Zeynep Kutsal

Fabrikanten behoren tot de belangrijkste informatiebronnen voor klusbedrijven

 

Al bijna twee decennia volgen we het media-oriëntatiegedrag van een breed scala aan bouw- en installatieprofessionals. Hierdoor weten we welke mediabronnen bijvoorbeeld architecten, aannemers, installateurs en schilders het meest gebruiken en hoe die voorkeuren zich ontwikkelen. Klusbedrijven vormen echter een grote groep professionals van wie het mediagedrag vrij onbekend is gebleven. Tenminste tot nu toe.

Het kennen van het mediagedrag van klusbedrijven opent lucratieve kanalen

 

Om meer te weten te komen over deze nogal ongrijpbare groep professionele klusjesmannen heeft USP Marketing Consultancy de Handyman Insight Monitor opgezet. Klusbedrijven, ook wel multi-skillers genoemd, zijn kleine aannemers (max. 4 fte) die uiteenlopende bouw- en installatiewerkzaamheden uitvoeren. Onze resultaten tonen aan dat deze professionele klusjesmannen zeer talrijk zijn en vaak beslissen over merk en aankoop. Dat maakt ze een interessante doelgroep voor producenten van bouwmaterialen en -producten.

 

Vorig jaar hebben we ons gericht op inkoopkanalen en laten zien waar klusbedrijven uit zeven Europese landen de verschillende producten en materialen die zij gebruiken het liefst kopen. Het bleek dat het koopgedrag van klusbedrijven verschilt van dat van andere bouwprofessionals zoals aannemers en schilders. Dit jaar hebben we onderzocht hoe ze over die producten leren door ons te richten op de mediaoriëntatie van klusjesmannen. Onze resultaten onthullen de beste kanalen om Europese klusjesmannen te bereiken.

Fabrikanten en aankooppunten leveren de belangrijkste informatiebronnen

 

We vroegen ruim 1300 klussers of en hoe vaak zij verschillende informatiebronnen gebruiken voor werkgerelateerde informatie. Hun antwoorden, verdeeld over digitale en traditionele bronnen, worden weergegeven in de grafiek en onthullen een aantal duidelijke favorieten. Websites van fabrikanten hebben het grootste publiek: acht op de tien klusjesmannen gebruikt ze als professionele informatiebron. Met zeven op de tien gebruikers zijn ook websites van bouwmaterialenwinkels een hoog scorende digitale bron.

 

De op één na populairste informatiebron is echter het advies van het personeel bij de aankooppunten, op de voet gevolgd door de vertegenwoordigers van de fabrikanten. Dit zijn niet alleen traditionele bronnen, het zijn ook persoonlijke bronnen. Onder klussers zijn deze twee persoonlijke bronnen duidelijk even belangrijk als de meest populaire digitale. Interessant is dat, of ze nu digitaal of persoonlijk zijn, de meest populaire bronnen dezelfde oorsprong hebben: fabrikanten van bouwmaterialen of de winkels waarin die worden gekocht.

Klusbedrijven hebben specifieke verwachtingen van fabrikantenbronnen

 

Dit is goed nieuws voor fabrikanten die zich op klusbedrijven willen richten, aangezien hun websites en vertegenwoordigers tot de meest populaire informatiebronnen behoren. Om deze kanalen succesvol te gebruiken, is het echter niet voldoende om te weten met hoeveel of hoe vaak een bron wordt gebruikt. Het is ook en misschien nog wel belangrijker om te weten waar die bronnen specifiek voor worden gebruikt.

 

Fabrikantbronnen zijn een goed voorbeeld om dit belang te benadrukken. Wanneer klusjesmannen zeiden gebruik te maken van websites of vertegenwoordigers van fabrikanten, vroegen we hen ook welke informatie ze via die bronnen verwachtten te vinden. Het blijkt dat klusbedrijven de websites van fabrikanten vooral zien als datasheets om productkenmerken en prijzen te vinden. Ze geven de voorkeur aan contact met een vertegenwoordiger om te leren over nieuwe producten en innovaties, om prijsupdates te krijgen en in geval van specifieke problemen.

Heterogene klusbedrijven moeten in detail worden bestudeerd voor effectieve targeting

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de populariteit van informatiebronnen onder klusbedrijven net zo verschilt als de informatie die ze er het liefst zouden vinden. Aangezien klusbedrijven een nogal heterogene groep professionals zijn, houden de verschillen en nuances daar niet op. De informatie in dit artikel is gebaseerd op de gemiddelde antwoorden van professionele klusjesmannen uit zeven Europese landen. Hun gedrag en voorkeuren kunnen nogal verschillen als er wordt ingezoomd op een specifiek land.

 

Zelfs binnen landen kunnen klusjesmannen een behoorlijk divers stel zijn. Daarom wil de Handyman Insight Monitor 2022-2023, na de profilering van het gemiddelde klusbedrijf in het vorige monitorrapport, de klusbedrijven indelen in verschillende segmenten op basis van hun professionele en oriëntatiegedrag en hun visie op duurzaamheid. Voor een beter begrip van deze grote en wisselende groep professionals verwijzen we u daarom naar de Handyman Insight Monitor 2022-2023.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages