Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

EUROPESE LOODGIETERS EN W-INSTALLATEURS VERWACHTEN MOEILIJKE TIJDEN IN 2020

In Q1 2020 zagen installateurs al een

dalende omzet Nog maar kort geleden, in Q4 2019, waren er meer installatiebedrijven met een stijgende omzet dan bedrijven met een dalende omzet vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2018. In Q4 2019 waren de verwachtingen voor Q1 2020 weliswaar wat getemperd, maar nog steeds positief.

Uit de resultaten van Q1 2020 blijkt nu dat in Duitsland, Polen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk meer bedrijven een dalende omzet rapporteren dan een stijgende omzet.

Verwachtingen voor Q2 en heel 2020

zijn pessimistisch De prognoses voor Q2 2020 zijn vrij somber; gemiddeld verwacht 6% van de installatiebedrijven dat hun omzet zal stijgen, tegenover 66% die een daling voorziet. Britse installateurs zijn het meest negatief; 85% verwacht een omzetdaling in Q2 2020.

De COVID-19 pandemie zal naar verwachting ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor Q2, maar voor de omzet over geheel 2020. De overgrote meerderheid van de installatiebedrijven in Europa (86%) verwacht dat de werkelijke omzet in 2020 gemiddeld 32% lager zal zijn dan de oorspronkelijk gebudgetteerde omzet. Poolse en Britse installateurs voorspellen de hoogste omzetdaling; respectievelijk 46% en 36%.

Kleinere bedrijven (tot 5 fulltime medewerkers) zijn pessimistischer en verwachten dat het negatieve effect op hun omzet nog groter zal zijn.

Ook orderportefeuilles dalen

Sinds Q4 2019 zijn de orderportefeuilles in de Europese installatiesector met gemiddeld 1,5 maand gekrompen. Installateurs in het Verenigd Koninkrijk (-2,8 maanden) en Frankrijk (-2,3 maanden) laten de grootste dalingen zien tussen Q4 2019 en Q1 2020. Uit een vergelijking tussen Q1 2019 en Q1 2020 blijkt dat de orderportefeuilles van Europese installatiebedrijven gemiddeld 1,1 maand lager zijn dan een jaar geleden.

Poolse en Nederlandse bedrijven kunnen hun huidige medewerkers het langst aan het werk houden; ongeveer 6 maanden. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk liggen de orderportefeuilles tussen de 3,4 en 3,6 maanden.

Sentiment onder installateurs is negatief, maar de realiteit kan minder somber zijn dan verwacht

Opgemerkt dient te worden dat dit onderzoek is uitgevoerd in de tijd dat veel landen aan het begin van de lockdown periode stonden. Daarom is het gemeten negatieve sentiment onder de installateurs logisch en kunnen de verwachtingen die zij ten tijde van het onderzoek hadden, in de komende periode veranderen, wanneer bepaalde landen beginnen met het versoepelen van de veiligheidsmaatregelen.

De bouwsector zelf is laatcyclisch; dit betekent dat bouw- en installatiebedrijven de impact van de corona crisis later zullen voelen dan andere spelers in de markt. Hoewel de impact van COVID-19 op de bouwsector onvermijdelijk zal zijn, zal de vraag of de daling in omzet en werk voor loodgieters en W-installateurs significant is, regelmatig moeten worden gemonitord en gemeten. Wij geloven nog steeds dat de vraag naar duurzaamheid, energie-efficiëntie en de verschuiving naar fossielvrije installaties behoren tot de belangrijkste drijfveren voor de sector.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages