Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 22 March 2022 I Reinier Zuydgeest

EUROPESE CONSUMENTEN VERWACHTEN IN 2022 MEER UIT TE GEVEN AAN MINDER KLUSSEN IN HUIS

Door allerlei maatregelen tijdens twee door corona geplaagde jaren, brachten mensen noodgedwongen meer tijd thuis door, hadden ze meer tijd over en meer budget dat anders aan vakanties of uitjes uitgegeven zou worden. Dat heeft geresulteerd in een flinke toename van klussen in huis en een hoger budget dat daar de afgelopen twee jaar aan uitgegeven werd.

De hamvraag is of die stijging van het aantal klussen door zal zetten of dat de drang om de thuisomgeving te verbeteren tegelijk met de corona-maatregelen is verdwenen. Om daar antwoorden op te geven hebben we voor het Q4 2021 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy, 6.800 consumenten geïnterviewd en gevraagd naar hun plannen voor klussen in het komende jaar.

Iets minder klussen in huis verwacht…

De meerderheid van de Europese consumenten die we interviewden verwacht ongeveer net zo veel te klussen in 2022 als ze in 2021 hebben gedaan. Het aandeel consumenten dat verwacht het komend jaar meer te klussen is iets lager dan het aandeel dat verwacht minder klussen, wat betekent dat er netto verwacht wordt dat er minder klussen in huis gedaan gaan worden in 2022.

…maar er wordt een hoger budget aan uitgegeven

Hoewel er minder klussen gepland zijn, verwachten Europese consumenten wel meer uit te geven aan klussen in huis in 2022 dan ze in 2021 hebben gedaan.

Dat lijkt misschien paradoxaal, maar er zijn verschillende verklaringen voor te geven. Ten eerste kunnen klussen vrij onverwachts gedaan worden. Klussen zijn niet altijd gepland omdat de reden er voor zich pas later in het jaar laat zien, bijvoorbeeld. In dat geval doen consumenten dus meer klussen in 2022 dan ze aan het begin van dat jaar verwachten.

Het kan ook dat consumenten realistischer verwachtingen hebben dan in de bovenstaande verklaring het geval is. We hebben toch zeker allemaal meegekregen dat de prijzen van materialen de afgelopen tijd zijn gestegen. Bovendien zijn arbeidskosten hoog en stijgen die nog steeds. Die twee gegevens zijn een goede basis om te verwachten dat je in het komend jaar meer zal uitgeven aan minder klussen.

Een derde verklaring is dat mensen minder klussen plannen maar dat het grotere klussen zijn of dat er luxere producten voor gebruikt worden. Als een persoon in de afgelopen twee jaar een stoffige zolder tot thuiskantoor heeft omgetoverd, en de woonkamer met een lik verf een nieuw jasje heeft gekregen, is het nu misschien wel tijd voor de keuken, bijvoorbeeld. En misschien dat die persoon dan wel voor wat luxere keukenproducten kiest, omdat twee jaar pandemie hebben bewezen dat het loont om te investeren in een fijne thuisomgeving.

Deze redeneringen zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten van de European Home Improvement Monitor en op bijna drie decennia ervaring in de markt voor doe-het-zelf- en klusproducten. Voor een volledig overzicht van de plannen die Europese consumenten in 11 landen hebben voor klussen in huis, en of ze die zelf doen of uitbesteden, verwijzen we naar het Q4 2021 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages