Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

EUROPESE CONSUMENT POSITIEF OVER PRIVATE LABELS KLUSPRODUCTEN

Positievere consumentenhouding

Uit de resultaten van de European Home Improvement Monitor Q3 2019 blijkt dat in 2018 51% van alle Europese consumenten een positieve houding ten opzichte van private labels bij DHZ producten had. Verder was 40% neutraal, 6% zei geen idee te hebben en 3% had een negatieve houding ten opzichte van de private labels. Kijkend naar de resultaten in 2019, zien we dat de positieve houding iets is toegenomen. Nu had 53% van de Europese consumenten een positief oordeel over private labels. Het aandeel neutralen daalde een beetje tot 37% en 8% zei geen idee te hebben. Bovendien daalde het percentage Europese consumenten met een negatieve houding licht tot 2%.

Positieve houding hangt af van leeftijd, niet van inkomen

Inzoomend op leeftijdsverschillen zien we duidelijk dat de oudste generatie, in de leeftijd van 55 of ouder, het minst positief is over private labels. Slechts 50% van deze groep heeft een positieve instelling. Jongere generaties zijn daarentegen positiever over de private labels. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat ouderen consumenten vaker al een voorkeursmerk hebben binnen verschillende product categorieën. Zij staan daarom minder open voor een private label.

Het is enigszins verrassend dat er geen merkbaar verschil is in de positieve houding van de consument als het gaat om inkomen. Met een positieve houding van 53% en 54% lijkt het inkomen geen bepalende factor te zijn.

Klus-ervaring en productgroepen

Bovendien laat de Europese Home Improvement Monitor Q3 2019 zien dat kluservaring de houding van de consument ten opzichte van private labels beïnvloedt. Europese consumenten zonder kluservaring hebben vaker een neutrale houding ten opzichte van private labels. Consumenten met beperkte kluservaring hebben een min of meer vergelijkbare houding. Daarentegen zijn ervaren klussers wat vaker negatief over de private labels.

Ten slotte wordt een duidelijk verschil tussen productgroepen zichtbaar. Europese consumenten geven de met name de voorkeur aan A-merken bij producten zoals cv-ketels, dakramen en beveiligingsproducten. Categorieën waarin men juist minder vaak de voorkeur heeft voor A-merken zijn kitten en tapes.

Verbeterde positie

Hoewel in het verleden private labels werden gezien als goedkope imitaties van merkproducten, slagen bouwmarkten er duidelijk in de positie van hun private labels te verbeteren. Natuurlijk zijn er verschillen in leeftijdsgroepen en kluservaring, hetgeen ook sterk met elkaar samenhangt, maar in het algemeen wordt de houding van de consument ten opzichte van private label geleidelijk aan positiever. Voor meer gedetailleerde informatie en cijfers verwijzen wij u naar het Q3 2019 rapport van de Europese Home Improvement Monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages