Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

EUROPESE CONSUMENT POSITIEF OVER PRIVATE LABELS KLUSPRODUCTEN

Positievere consumentenhouding

Uit de resultaten van de European Home Improvement Monitor Q3 2019 blijkt dat in 2018 51% van alle Europese consumenten een positieve houding ten opzichte van private labels bij DHZ producten had. Verder was 40% neutraal, 6% zei geen idee te hebben en 3% had een negatieve houding ten opzichte van de private labels. Kijkend naar de resultaten in 2019, zien we dat de positieve houding iets is toegenomen. Nu had 53% van de Europese consumenten een positief oordeel over private labels. Het aandeel neutralen daalde een beetje tot 37% en 8% zei geen idee te hebben. Bovendien daalde het percentage Europese consumenten met een negatieve houding licht tot 2%.

Positieve houding hangt af van leeftijd, niet van inkomen

Inzoomend op leeftijdsverschillen zien we duidelijk dat de oudste generatie, in de leeftijd van 55 of ouder, het minst positief is over private labels. Slechts 50% van deze groep heeft een positieve instelling. Jongere generaties zijn daarentegen positiever over de private labels. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat ouderen consumenten vaker al een voorkeursmerk hebben binnen verschillende product categorieën. Zij staan daarom minder open voor een private label.

Het is enigszins verrassend dat er geen merkbaar verschil is in de positieve houding van de consument als het gaat om inkomen. Met een positieve houding van 53% en 54% lijkt het inkomen geen bepalende factor te zijn.

Klus-ervaring en productgroepen

Bovendien laat de Europese Home Improvement Monitor Q3 2019 zien dat kluservaring de houding van de consument ten opzichte van private labels beïnvloedt. Europese consumenten zonder kluservaring hebben vaker een neutrale houding ten opzichte van private labels. Consumenten met beperkte kluservaring hebben een min of meer vergelijkbare houding. Daarentegen zijn ervaren klussers wat vaker negatief over de private labels.

Ten slotte wordt een duidelijk verschil tussen productgroepen zichtbaar. Europese consumenten geven de met name de voorkeur aan A-merken bij producten zoals cv-ketels, dakramen en beveiligingsproducten. Categorieën waarin men juist minder vaak de voorkeur heeft voor A-merken zijn kitten en tapes.

Verbeterde positie

Hoewel in het verleden private labels werden gezien als goedkope imitaties van merkproducten, slagen bouwmarkten er duidelijk in de positie van hun private labels te verbeteren. Natuurlijk zijn er verschillen in leeftijdsgroepen en kluservaring, hetgeen ook sterk met elkaar samenhangt, maar in het algemeen wordt de houding van de consument ten opzichte van private label geleidelijk aan positiever. Voor meer gedetailleerde informatie en cijfers verwijzen wij u naar het Q3 2019 rapport van de Europese Home Improvement Monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.