Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Jeroen de Gruijl

Europese architecten verwachten stijging prefabricatie

Prefabricatie is onlosmakelijk verbonden met belangrijke trends in de bouw. Geprefabriceerde elementen worden gebruikt als antwoord voor de vraag om sneller en efficiënter te bouwen, en als oplossing voor arbeidstekorten. Het is ook verbonden met het gebruik van BIM, wat het gebruik van meer complexe vormen van prefabricatie faciliteert. Daarom volgen we constant alle vormen van prefabricatie, en hebben we het gebruik van prefabricatie afgelopen decennium gestaag zien groeien.

 

Als terugkerend thema ligt de focus op prefabricatie in het Q3 2021 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy. We hebben architecten uit acht Europese landen gevraagd naar hun ervaringen met en mening over prefabricatie in hun projecten om een update van prefabricatie in de Europese markt te kunnen geven.

Gemiddeld aandeel prefabricatie projecten is twee jaar niet gegroeid

Bovenstaande figuur laat zien dat het aandeel projecten van Europese architecten waar enige vorm van prefabricatie in voor kwam 28% is gebleven, het zelfde percentage als onze meting in Q3 2019. We kunnen speculeren over de oorzaken van deze stagnatie. De pandemie kan van invloed zijn geweest omdat die een hoop onzekerheid teweeg bracht. Wellicht maakte dat mensen en bedrijven terughoudend om investeren in andere manieren van werken dan ze gewend zijn, iets dat we ook hebben gezien bij het gebruik van BIM.

 

Laten we echter niet vergeten dat het bovenstaande enkel Europese gemiddelden weergeeft. Wanneer we afzonderlijke landen bekijken zijn aandelen projecten waarin prefabricatie werd toegepast juist flink veranderd. Het aantal projecten met prefabricatie daalde wat in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. Dat aandeel zegt echter weinig over de vorm van prefabricatie die gebruikt werd in een project. Terwijl het aandeel prefabricatie projecten is gedaald, kan het zijn dat de hoeveelheid en het type prefabricatie per project juist is geïntensiveerd en complexer is geworden.

Tegelijkertijd is het percentage projecten met enige vorm van prefabricatie gestegen in andere landen. Vooral in Nederland, waar dat percentage steeg van 48% in Q3 2019 tot maar liefst 60% in Q3 2021. In zekere zin is dat niet verrassend, aangezien de Nederlandse bouw te kampen heeft met groeiende arbeidstekorten en een stijgende vraag door woningtekorten. Prefabricatie biedt voor allebei oplossingen, en Nederlandse architecten dan ook dat het gebruik van geprefabriceerde elementen alleen maar zal stijgen de komende jaren.

Groei van prefabricatie vooral verwacht waar nieuwbouw dominant is

Het bovenstaande laat ook zien dat Europese architecten verwachten dat het percentage projecten waar prefabricatie in voor komt de komende jaren zal stijgen. Dat zal wederom verschillen per land. Naast in Nederland wordt er een flinke stijging verwacht in Polen. Dat ligt voor de hand, aangezien prefabricatie vaker wordt gebruikt in nieuwbouwprojecten, en de Poolse markt wordt gekarakteriseerd door een groot aandeel nieuwbouw vergeleken met andere landen.

Het aandeel nieuwbouw heeft dus invloed, maar is zeker niet de enige factor. Zoals vermeld spelen nijpende arbeidstekorten een grote rol in Nederland, dat met een cultuur van rijtjeshuizen een goede voedingsbodem voor het gebruik van geprefabriceerde elementen in de bouw is. Voor een gedetailleerd overzicht van lokale omstandigheden en prefabricatiegebruik in alle acht onderzochte Europese markten verwijzen we naar het Q3 2021 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages