Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Jeroen de Gruijl

Europese architecten verwachten stijging prefabricatie

Prefabricatie is onlosmakelijk verbonden met belangrijke trends in de bouw. Geprefabriceerde elementen worden gebruikt als antwoord voor de vraag om sneller en efficiënter te bouwen, en als oplossing voor arbeidstekorten. Het is ook verbonden met het gebruik van BIM, wat het gebruik van meer complexe vormen van prefabricatie faciliteert. Daarom volgen we constant alle vormen van prefabricatie, en hebben we het gebruik van prefabricatie afgelopen decennium gestaag zien groeien.

 

Als terugkerend thema ligt de focus op prefabricatie in het Q3 2021 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy. We hebben architecten uit acht Europese landen gevraagd naar hun ervaringen met en mening over prefabricatie in hun projecten om een update van prefabricatie in de Europese markt te kunnen geven.

Gemiddeld aandeel prefabricatie projecten is twee jaar niet gegroeid

Bovenstaande figuur laat zien dat het aandeel projecten van Europese architecten waar enige vorm van prefabricatie in voor kwam 28% is gebleven, het zelfde percentage als onze meting in Q3 2019. We kunnen speculeren over de oorzaken van deze stagnatie. De pandemie kan van invloed zijn geweest omdat die een hoop onzekerheid teweeg bracht. Wellicht maakte dat mensen en bedrijven terughoudend om investeren in andere manieren van werken dan ze gewend zijn, iets dat we ook hebben gezien bij het gebruik van BIM.

 

Laten we echter niet vergeten dat het bovenstaande enkel Europese gemiddelden weergeeft. Wanneer we afzonderlijke landen bekijken zijn aandelen projecten waarin prefabricatie werd toegepast juist flink veranderd. Het aantal projecten met prefabricatie daalde wat in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. Dat aandeel zegt echter weinig over de vorm van prefabricatie die gebruikt werd in een project. Terwijl het aandeel prefabricatie projecten is gedaald, kan het zijn dat de hoeveelheid en het type prefabricatie per project juist is geïntensiveerd en complexer is geworden.

Tegelijkertijd is het percentage projecten met enige vorm van prefabricatie gestegen in andere landen. Vooral in Nederland, waar dat percentage steeg van 48% in Q3 2019 tot maar liefst 60% in Q3 2021. In zekere zin is dat niet verrassend, aangezien de Nederlandse bouw te kampen heeft met groeiende arbeidstekorten en een stijgende vraag door woningtekorten. Prefabricatie biedt voor allebei oplossingen, en Nederlandse architecten dan ook dat het gebruik van geprefabriceerde elementen alleen maar zal stijgen de komende jaren.

Groei van prefabricatie vooral verwacht waar nieuwbouw dominant is

Het bovenstaande laat ook zien dat Europese architecten verwachten dat het percentage projecten waar prefabricatie in voor komt de komende jaren zal stijgen. Dat zal wederom verschillen per land. Naast in Nederland wordt er een flinke stijging verwacht in Polen. Dat ligt voor de hand, aangezien prefabricatie vaker wordt gebruikt in nieuwbouwprojecten, en de Poolse markt wordt gekarakteriseerd door een groot aandeel nieuwbouw vergeleken met andere landen.

Het aandeel nieuwbouw heeft dus invloed, maar is zeker niet de enige factor. Zoals vermeld spelen nijpende arbeidstekorten een grote rol in Nederland, dat met een cultuur van rijtjeshuizen een goede voedingsbodem voor het gebruik van geprefabriceerde elementen in de bouw is. Voor een gedetailleerd overzicht van lokale omstandigheden en prefabricatiegebruik in alle acht onderzochte Europese markten verwijzen we naar het Q3 2021 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.