Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Zeynep Kutsal

EUROPESE AANNEMERS ZIJN TRADITIONELER GEWORDEN IN HUN AANKOOPGEDRAG

In het vorige artikel lieten we zien dat verwachte effecten van de pandemie op het koopgedrag van Europese aannemers niet echt naar voren kwamen in onderzoeksresultaten. Aannemers gaven zelf ook aan dat COVID niet echt veranderd heeft waar ze hun aankopen deden, en slechts in geringe mate heeft beïnvloed hoe ze hun bestellingen doen. Dit laat wederom zien dat de aannemersmarkt zelfs te midden van een pandemie een nogal traditionele markt is.

Het wil echter niet zeggen dat er helemaal niks is veranderd in het aandeel van het budget dat aannemers besteden via de verschillende verkoopkanalen. Vanuit dat perspectief is er zelfs een Europese trend richting de meest traditionele manier van aankopen, via de groothandel, zoals te zien wanneer we de resultaten van de H1 2021 Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy vergelijken met onze meting van koopgedrag van aannemers in acht Europese landen in 2018.

Een deel van de aankopen direct bij fabrikanten is teruggeschoven naar groothandels

De traditionele manier van kopen bij de groothandel, die op zijn beurt weer inkoopt bij de fabrikant, vormde altijd al het grootse aandeel van aankopen door aannemers. Wanneer we echter een vergelijking maken met 2018, is dat aandeel op Europees niveau zelfs gestegen, terwijl het aandeel van het budget dat aannemers direct bij fabrikanten besteden met ongeveer dezelfde hoeveelheid is gedaald.

Hoewel deze verschuiving van aankopen direct bij de fabrikant naar aankopen bij de groothandel niet in elk land zichtbaar is, laat het feit dat deze verschuiving wel in grote markten als Duitsland en Spanje plaats vindt zien dat het niet enkel om een onregelmatigheid in één land gaat, maar om een echte Europese trend. De vraag is waarom die verschuiving plaats vindt?

Algehele trend of een verkapt effect van corona?

Ondanks dat aannemers aangaven dat COVID-19 hun aankoopgedrag niet veranderd heeft kan het hier nog steeds om een effect, of eigenlijk een samenspel van directe en indirecte effecten van de pandemie gaan. De pandemie heeft bijvoorbeeld materiaaltekorten bij fabrikanten veroorzaakt wat hun productie, productvoorraad en levering gedestabiliseerd heeft. In zulke onzekere tijden is de groothandel om de hoek, die verschillende alternatieve merken in zijn assortiment heeft, een betrouwbaarder optie voor een drukke aannemer.

Dit neveneffect van de pandemie is wellicht versterkt door overkoepelende trends, zoals het feit de bouwsector nog steeds groeit en arbeidstekorten ook een groeiend probleem vormen. Hierdoor hebben aannemers het steeds drukker, waardoor de snelle en betrouwbare manier van kopen bij een groothandel in de buurt nog aantrekkelijker is, met als resultaat dat daar een groter deel van het budget wordt uitgegeven.

Behalve meer zekerheid van beschikbaarheid en levering kan vertrouwdheid ook een rol gespeeld hebben. Het gebrek aan persoonlijk contact tijdens de pandemie kan aannemers die doorgaans via zowel fabrikanten als groothandels inkopen, hebben bewogen om minder bij de eerste, meer bij de laatste te kopen. Vooral in traditionele markten als Duitsland, wanneer een pandemie de mogelijkheid voor aannemers om fabrikanten in persoon te ontmoeten weg neemt, maar direct advies van de vertrouwde lokale groothandel wel beschikbaar is, ligt het voor de hand dat daar meer budget naar toe gaat.

Conclusie

Het bovenstaande laat zien dat een samenspel van oorzaken en ontwikkelingen de verschuiving in het budget dat aannemers wijden aan verschillende verkoopkanalen kan verklaren. Met zo veel variabelen, sommigen tijdelijk en andere meer permanent, is het ook niet verassend dat de trend in Europa als geheel niet even zichtbaar is in elk van de acht landen waar we continu onderzoek doen.

Dat maakt het nog relevanter om zowel een oog te houden op de eigenaardige details van lokale trends en sentimenten, als op de grotere overkoepelende trends in de Europese bouwsector. Voor zowel een Europees overzicht als gedetailleerde informatie over de lokale markt in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België en Polen verwijzen we u naar de Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages