Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Zeynep Kutsal

EUROPESE AANNEMERS ZIJN TRADITIONELER GEWORDEN IN HUN AANKOOPGEDRAG

In het vorige artikel lieten we zien dat verwachte effecten van de pandemie op het koopgedrag van Europese aannemers niet echt naar voren kwamen in onderzoeksresultaten. Aannemers gaven zelf ook aan dat COVID niet echt veranderd heeft waar ze hun aankopen deden, en slechts in geringe mate heeft beïnvloed hoe ze hun bestellingen doen. Dit laat wederom zien dat de aannemersmarkt zelfs te midden van een pandemie een nogal traditionele markt is.

Het wil echter niet zeggen dat er helemaal niks is veranderd in het aandeel van het budget dat aannemers besteden via de verschillende verkoopkanalen. Vanuit dat perspectief is er zelfs een Europese trend richting de meest traditionele manier van aankopen, via de groothandel, zoals te zien wanneer we de resultaten van de H1 2021 Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy vergelijken met onze meting van koopgedrag van aannemers in acht Europese landen in 2018.

Een deel van de aankopen direct bij fabrikanten is teruggeschoven naar groothandels

De traditionele manier van kopen bij de groothandel, die op zijn beurt weer inkoopt bij de fabrikant, vormde altijd al het grootse aandeel van aankopen door aannemers. Wanneer we echter een vergelijking maken met 2018, is dat aandeel op Europees niveau zelfs gestegen, terwijl het aandeel van het budget dat aannemers direct bij fabrikanten besteden met ongeveer dezelfde hoeveelheid is gedaald.

Hoewel deze verschuiving van aankopen direct bij de fabrikant naar aankopen bij de groothandel niet in elk land zichtbaar is, laat het feit dat deze verschuiving wel in grote markten als Duitsland en Spanje plaats vindt zien dat het niet enkel om een onregelmatigheid in één land gaat, maar om een echte Europese trend. De vraag is waarom die verschuiving plaats vindt?

Algehele trend of een verkapt effect van corona?

Ondanks dat aannemers aangaven dat COVID-19 hun aankoopgedrag niet veranderd heeft kan het hier nog steeds om een effect, of eigenlijk een samenspel van directe en indirecte effecten van de pandemie gaan. De pandemie heeft bijvoorbeeld materiaaltekorten bij fabrikanten veroorzaakt wat hun productie, productvoorraad en levering gedestabiliseerd heeft. In zulke onzekere tijden is de groothandel om de hoek, die verschillende alternatieve merken in zijn assortiment heeft, een betrouwbaarder optie voor een drukke aannemer.

Dit neveneffect van de pandemie is wellicht versterkt door overkoepelende trends, zoals het feit de bouwsector nog steeds groeit en arbeidstekorten ook een groeiend probleem vormen. Hierdoor hebben aannemers het steeds drukker, waardoor de snelle en betrouwbare manier van kopen bij een groothandel in de buurt nog aantrekkelijker is, met als resultaat dat daar een groter deel van het budget wordt uitgegeven.

Behalve meer zekerheid van beschikbaarheid en levering kan vertrouwdheid ook een rol gespeeld hebben. Het gebrek aan persoonlijk contact tijdens de pandemie kan aannemers die doorgaans via zowel fabrikanten als groothandels inkopen, hebben bewogen om minder bij de eerste, meer bij de laatste te kopen. Vooral in traditionele markten als Duitsland, wanneer een pandemie de mogelijkheid voor aannemers om fabrikanten in persoon te ontmoeten weg neemt, maar direct advies van de vertrouwde lokale groothandel wel beschikbaar is, ligt het voor de hand dat daar meer budget naar toe gaat.

Conclusie

Het bovenstaande laat zien dat een samenspel van oorzaken en ontwikkelingen de verschuiving in het budget dat aannemers wijden aan verschillende verkoopkanalen kan verklaren. Met zo veel variabelen, sommigen tijdelijk en andere meer permanent, is het ook niet verassend dat de trend in Europa als geheel niet even zichtbaar is in elk van de acht landen waar we continu onderzoek doen.

Dat maakt het nog relevanter om zowel een oog te houden op de eigenaardige details van lokale trends en sentimenten, als op de grotere overkoepelende trends in de Europese bouwsector. Voor zowel een Europees overzicht als gedetailleerde informatie over de lokale markt in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België en Polen verwijzen we u naar de Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.