Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Jeroen de Gruijl

ECONOMISCH HERSTEL IN BOUWSECTOR VERSCHILT STERK PER LAND

Na maart 2020 verslechterde het vooruitzicht sterk en het bouwvolume daalde in 2020 ten opzichte van 2019

Het weekend van 13 maart is een kantelpunt geweest in de meeste Europese landen. Voor dat weekend was een groot deel van de architecten relatief optimistisch over hun orderboeken en omzetontwikkeling, ook bleef een groot deel van de projecten in uitvoer staan en werden er weinig projecten uitgesteld en afgezegd. Dat veranderde hierna snel. Met name maart en april 2020 zijn in veel landen extreme maanden geweest waarbij de bouwvolumes in met name België, Frankrijk, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk drastisch afnamen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Andere landen zoals Nederland en Duitsland lieten echter ook in deze periode en stabiele ontwikkeling zien, iets wat gedurende het jaar eigenlijk zo is gebleven. Ook in de hard geraakte landen lijkt het bouwvolume inmiddels weer aan te trekken, al blijven met name Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk achter ten opzichte van 2019.

 

Komend jaar wordt interessant, om meerdere redenen 2021 wordt een spannend jaar voor de Europese bouwsector. Na de klap in 2020 is het de vraag hoe de sector zich zal herstellen. De eerste tekenen zijn positief, gezien het toegenomen bouwvolume in veel landen in het tweede deel van 2020. Een andere positieve ontwikkeling is dat de meeste architecten in de meeste landen hun omzet en order boek weer positief zien ontwikkelen. Zorgpunt is echter wel de afgifte van bouwvergunningen. Ook dit is nagenoeg stil komen te liggen gedurende de corona pandemie van vorig jaar.

 

De bouw stabiliseert, maar niet overal

 

Ondanks een aantal positieve indicatoren heeft 2020 een stevige impact gehad. Met name de tot stilstand gekomen afgifte van bouwvergunningen in een aantal landen gaat nog sterk doorwerken in 2021. Daardoor wordt nog niet een snel herstel verwacht in 2021, maar stabiliseert het beeld zich wel. Het herstel wordt daarnaast gedrukt door capaciteitsproblemen. Projecten die uitgesteld zijn worden nu weer opgepakt. De sector lijkt echter amper nog te kunnen versnellen om de vertraagde en uitgestelde projecten snel ten uitvoer te brengen, aannemelijk is dat dit onder andere komt doordat er simpelweg niet voldoende handjes zijn om dit werk nu versneld uit te voeren.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages