Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

DUURZAAMHEID IN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIEMARKT

Als internationaal marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in de bouw- en installatiemarkt zijn we deze trend al jaren bij verschillende doelgroepen aan het volgen. Recent hebben we gezien dat volgens architecten de vraag en bereidheid te investeren in duurzame oplossingen snel is gegroeid in Europa. Maar hoe zit het met de elektrotechnische installateurs? In hoeverre maken e-installateurs actief gebruik van duurzame producten en oplossingen in hun projecten?

 

Hoge toepassing van duurzame oplossingen en producten in projecten

 

Zoals hierboven weergegeven, is het aandeel van projecten waarin enige vorm van duurzaamheid een rol speelt het grootst onder e-installateurs in het Verenigd Koninkrijk, en het kleinst in Duitsland. Dit is niet verassend, aangezien dit overeen komt met de resultaten van Europese architecten. Over het algemeen is het aandeel van projecten waarin enige vorm van duurzame oplossingen of producten een rol spelen vrij hoog (boven de 40%) in 4 van de 7 landen die onderzocht worden voor de European Electrical Installation Monitor, waarvoor elk kwartaal e-installateurs worden geïnterviewd, met een jaarlijks totaal van 3.200 telefonische interviews.

 

Meer toename wordt verwacht

Veel e-installateurs verwachten dat ze in de komende jaren steeds meer duurzame oplossingen en producten zullen installeren. In bijna alle landen verwacht rond de 70% van de installateurs dat de vraag naar duurzame oplossingen en producten zal stijgen. Alleen in België en Polen is dit aandeel lager, maar zelfs daar verwacht meer dan de helft van de installateurs een grotere vraag naar duurzame oplossingen. Hierbij wel de kanttekening dat in veel landen e-installateurs het gebruiken van gerecyclede materialen of materialen die makkelijk te recyclen zijn zien als het belangrijkste element van duurzaamheid

Drijfveren voor groei

In de meeste landen zien de e-installateurs de groeiende vraag van eigenaren en lokale en Europese wetgeving als de grootste drijfveren voor de groei van duurzaamheid. Voor wat betreft de vraag naar circulariteit zijn overheden, en in mindere mate architecten, nog belangrijker. Zoals hierboven al aangegeven is het beeld dat veel e-installateurs van duurzaamheid hebben wat beperkt. Het draait vooral om het gebruik van materialen die gerecycled kunnen worden, of producten die van gerecycled materiaal gemaakt zijn. Het is duidelijk dat er nog een hoop groeipotentie is voor meer geavanceerde vormen van duurzaamheid, bijvoorbeeld het minimaliseren van verspilling of een focus op de totale levenscyclus van gebouwen.

Interessant, maar wat heb ik er aan?

Duurzaamheid is belangrijk en zal verder groeien in belang, maar wat kunnen fabrikanten van installatieproducten met deze informatie? Het is duidelijk dat producten aan de wettelijke normen moeten voldoen. Dat is niet verassend en niet iets wat een unique selling point voor een product zal worden. Duurzaamheid is al, of zal spoedig een ‘license to operate’ worden.

Maar hoe kan je dan deze trend verzilveren en duurzaamheid gebruiken om de waarde van een merk en klantloyaliteit en intimiteit te vergroten? Een antwoord is te vinden door te kijken naar de barrières rondom duurzaamheid die e-installateurs ondervinden. In bijna alle landen zien installateurs enerzijds een probleem in de beperkt beschikbare informatie over producten, installatieprocessen en certificatie, en anderzijds een probleem in de hoge kosten van duurzame oplossingen.

Een voor de hand liggende manier om waarde toe te voegen is dus door installateurs te trainen en beter te informeren over producten, certificaten en installatieprocessen. Deze kennisdeling zal in de toekomst steeds belangrijker worden, niet alleen voor duurzaamheid maar ook in het algemeen, aangezien installateurs een steeds hogere werkdruk ervaren, producten steeds complexer worden, en installateurs in veel landen kampen met groeiende arbeidstekorten. Wat betreft de moeite die installateurs ondervinden om de hogere kosten van duurzame producten en oplossingen te ‘verkopen’ aan hun klanten, is de simpelste oplossing om de prijs van die producten en oplossingen te verlagen. Dit is echter niet altijd direct mogelijk en zal naar mate de vraag stijgt op natuurlijke wijze gebeuren. Bovendien zal prijs altijd als probleem benoemd worden, wat meer te maken heeft met perceptie. Het antwoord hierop is wederom het trainen en informeren van installateurs, zodat zij de kennis en argumenten in huis hebben om deze producten en oplossingen aan hun klanten te verkopen.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.