Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

DUURZAAMHEID IN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIEMARKT

Als internationaal marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in de bouw- en installatiemarkt zijn we deze trend al jaren bij verschillende doelgroepen aan het volgen. Recent hebben we gezien dat volgens architecten de vraag en bereidheid te investeren in duurzame oplossingen snel is gegroeid in Europa. Maar hoe zit het met de elektrotechnische installateurs? In hoeverre maken e-installateurs actief gebruik van duurzame producten en oplossingen in hun projecten?

 

Hoge toepassing van duurzame oplossingen en producten in projecten

 

Zoals hierboven weergegeven, is het aandeel van projecten waarin enige vorm van duurzaamheid een rol speelt het grootst onder e-installateurs in het Verenigd Koninkrijk, en het kleinst in Duitsland. Dit is niet verassend, aangezien dit overeen komt met de resultaten van Europese architecten. Over het algemeen is het aandeel van projecten waarin enige vorm van duurzame oplossingen of producten een rol spelen vrij hoog (boven de 40%) in 4 van de 7 landen die onderzocht worden voor de European Electrical Installation Monitor, waarvoor elk kwartaal e-installateurs worden geïnterviewd, met een jaarlijks totaal van 3.200 telefonische interviews.

 

Meer toename wordt verwacht

Veel e-installateurs verwachten dat ze in de komende jaren steeds meer duurzame oplossingen en producten zullen installeren. In bijna alle landen verwacht rond de 70% van de installateurs dat de vraag naar duurzame oplossingen en producten zal stijgen. Alleen in België en Polen is dit aandeel lager, maar zelfs daar verwacht meer dan de helft van de installateurs een grotere vraag naar duurzame oplossingen. Hierbij wel de kanttekening dat in veel landen e-installateurs het gebruiken van gerecyclede materialen of materialen die makkelijk te recyclen zijn zien als het belangrijkste element van duurzaamheid

Drijfveren voor groei

In de meeste landen zien de e-installateurs de groeiende vraag van eigenaren en lokale en Europese wetgeving als de grootste drijfveren voor de groei van duurzaamheid. Voor wat betreft de vraag naar circulariteit zijn overheden, en in mindere mate architecten, nog belangrijker. Zoals hierboven al aangegeven is het beeld dat veel e-installateurs van duurzaamheid hebben wat beperkt. Het draait vooral om het gebruik van materialen die gerecycled kunnen worden, of producten die van gerecycled materiaal gemaakt zijn. Het is duidelijk dat er nog een hoop groeipotentie is voor meer geavanceerde vormen van duurzaamheid, bijvoorbeeld het minimaliseren van verspilling of een focus op de totale levenscyclus van gebouwen.

Interessant, maar wat heb ik er aan?

Duurzaamheid is belangrijk en zal verder groeien in belang, maar wat kunnen fabrikanten van installatieproducten met deze informatie? Het is duidelijk dat producten aan de wettelijke normen moeten voldoen. Dat is niet verassend en niet iets wat een unique selling point voor een product zal worden. Duurzaamheid is al, of zal spoedig een ‘license to operate’ worden.

Maar hoe kan je dan deze trend verzilveren en duurzaamheid gebruiken om de waarde van een merk en klantloyaliteit en intimiteit te vergroten? Een antwoord is te vinden door te kijken naar de barrières rondom duurzaamheid die e-installateurs ondervinden. In bijna alle landen zien installateurs enerzijds een probleem in de beperkt beschikbare informatie over producten, installatieprocessen en certificatie, en anderzijds een probleem in de hoge kosten van duurzame oplossingen.

Een voor de hand liggende manier om waarde toe te voegen is dus door installateurs te trainen en beter te informeren over producten, certificaten en installatieprocessen. Deze kennisdeling zal in de toekomst steeds belangrijker worden, niet alleen voor duurzaamheid maar ook in het algemeen, aangezien installateurs een steeds hogere werkdruk ervaren, producten steeds complexer worden, en installateurs in veel landen kampen met groeiende arbeidstekorten. Wat betreft de moeite die installateurs ondervinden om de hogere kosten van duurzame producten en oplossingen te ‘verkopen’ aan hun klanten, is de simpelste oplossing om de prijs van die producten en oplossingen te verlagen. Dit is echter niet altijd direct mogelijk en zal naar mate de vraag stijgt op natuurlijke wijze gebeuren. Bovendien zal prijs altijd als probleem benoemd worden, wat meer te maken heeft met perceptie. Het antwoord hierop is wederom het trainen en informeren van installateurs, zodat zij de kennis en argumenten in huis hebben om deze producten en oplossingen aan hun klanten te verkopen.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages