Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 17 August 2022 I Maja Markovic

Duitse en Franse installateurs promoten duurzaamheid het meest maar hebben de minste duurzame projecten

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in de bouw en een trend die grote invloed heeft op de installatiemarkt. Zoals we in een voorgaand artikel zagen, zijn installateurs druk met het installeren van duurzame oplossingen zoals energiebesparende Ledverlichting of energie producerende zonnepanelen. We zagen echter ook dat duurzaamheid niet altijd dezelfde invloed heeft in installatieprojecten in alle zeven landen die USP Marketing Consultancy onderzoekt voor de European Electrical Installation Monitor.

In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje speelt duurzaamheid al een rol in ongeveer de helft van de projecten van e-installateurs. Duurzaamheid speelt het minst een rol in Frankrijk (36% van installatieprojecten) en vooral Duitsland (slechts 26%). Zoals blijkt uit de resultaten van het Q1 2022 rapport van de European Electrical Installation Monitor, zijn die lagere percentages geenszins de schuld van de installateurs.

In Polen is 57% van de installateurs het eens of erg eens met de stelling dat ze duurzame oplossing actief promoten, wat het laagste percentage van alle landen is. In Nederland en Spanje, landen met de hoogste percentages installatieprojecten waarin duurzaamheid een rol speelt, claimt 64% duurzame oplossing te promoten.

De percentages installateurs die actief duurzame oplossingen promoten zijn echter het hoogst in Duitsland, Frankrijk en België, waar maar liefst 72% van de installateurs het eens of erg eens is met de stelling. Met een gemiddelde van 44% van installatieprojecten waarin duurzaamheid in acht wordt genomen lijkt dat in België vruchten af te werpen. Maar zoals we eerder aangaven, is dat minder het geval in Frankrijk en vooral Duitsland.

Goed nieuws voor fabrikanten van duurzame installatieproducten

Bijna drie kwart van de Duitse installateurs geeft aan duurzame oplossingen actief te promoten. Bovendien zegt 60% van de Duitse installateurs dat ze duurzaamheidsberekeningen integreren in hun offertes. Uiteindelijk speelt duurzaamheid in slechts een kwart van de Duitse installatieprojecten een rol.

Deze resultaten leggen een kans voor fabrikanten en merken van duurzame installatieproducten bloot. Ten eerste is er met duurzame producten nog veel te bereiken in de Duitse installatiemarkt, aangezien duurzaamheid nog maar in een kwart van de projecten wordt opgenomen en een grote meerderheid van de Duitse installateurs verwacht dat de vraag naar duurzame producten in de komende twee jaar flink zal stijgen.

Ten tweede is de meerderheid van die installateurs bereid die duurzame producten te promoten aan hun klanten. Merken zouden dus in één strategische zet bekendheid, voorkeur, en marktaandeel kunnen vergroten door installateurs te voorzien van de middelen om hun producten succesvol te promoten. Voor een volledig overzicht van de ervaring met en mening over duurzaamheid en duurzame installatieproducten van installateurs uit zeven Europese landen, verwijzen we naar het Q1 2022 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages