Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

DE TOEKOMST VAN KLUSSEN IN DE WONING; CORONA-IMPACT

Achteraf gezien is dit eigenlijk niet zo vreemd. Consumenten begonnen meer tijd binnenshuis te besteden door winkelsluitingen en verplicht thuiswerken. Er was meer tijd beschikbaar en daarnaast gaven consumenten ook minder geld uit aan reizen en horeca. Deze factoren, meer tijd en geld, hadden een belangrijke positieve invloed op het aantal uitgevoerde klussen. De consument werd zich ook meer bewust van zijn woning. Door meer tijd thuis door te brengen zag men plotseling dat de muren een nieuwe verflaag konden gebruiken of dat hun ’thuiskantoor’ wel wat beter ingericht kon worden.

Vanaf april hebben we consumenten in 11 Europese landen geïnterviewd over de impact die de corona-pandemie had op hun klusgedrag (volledige rapport is gratis toegankelijk via onze website). In april gaf al 19% van de Europese consumenten aan meer klussen in de woning te hebben uitgevoerd dan normaal als gevolg van de pandemie. Dit was zelfs 25% onder millennials. En dit effect duurde voort, in onze laatste meting van januari gaf 23% van de Europese consumenten aan dat ze meer klussen in de woning uitvoeren. Ook nu was het aandeel onder millennials het hoogst (31%). De meerderheid van de klussen in het najaar, waren decoratieve klussen.

Echter, niet alles was positief. Het aandeel klussen dat werd uitbesteed aan professionals lag namelijk lager. Vele consumenten in Europa voelde zich er niet prettig bij om vakmannen over de vloer te krijgen tijdens de pandemie. In onze laatste meting gaf 50% van de Europese consumenten aan dat klussen die ze normaal gesproken uitbesteden aan een professional, momenteel nog liever even uitstellen. Op het toppunt van de pandemie was dit zelfs 71%. Dus voor professionals die vooral werken aan residentiële renovatieprojecten, heeft de coronacrisis een duidelijk negatief effect.

Nu de belangrijkste vraag, zal deze stijging van het klussen aan de woning op niveau blijven in 2021. Het korte antwoord is ja. Onze indicaties wijzen op een aanhoudend hoog niveau van woningverbeteringen. Maar liefst 27% van de Europese consumenten verwacht in 2021 meer geld uit te geven aan klussen in de woning dan in 2020. Dat gezegd hebbende, voor de komende 3 maanden verwacht men ongeveer evenveel te klussen. Dit betekent dat het aantal klussen hoogstwaarschijnlijk op het niveau van 2020 zal blijven, maar dat er dus meer geld per klus wordt uitgegeven. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat consumenten grotere klussen willen gaan uitvoeren die men vooralsnog heeft uitgesteld.

Het is echter een verwachting, dus is het belangrijk om te kijken naar potentiële barrières voor het daadwerkelijk realiseren van deze groei. De meest voor de hand liggende is dat in de komende maanden, met dank aan vaccinaties, het einde van de pandemie in zicht komt. Consumenten zullen dan wellicht weer meer gaan reizen en hun geld en vrije tijd aan andere zaken besteden. Het is echter nog onzeker of dit daadwerkelijk gaat gebeuren of dat een grote groep mensen nog voorzichtig zal blijven en meer tijd thuis blijft doorbrengen.

Ook de winkelsluitingen waar sommige bouwmarkten toe gedwongen zijn (zoals in Nederland op dit moment) zullen een negatief effect hebben. Immers met het online kanaal en click & collect opties die de bouwmarkten hun klanten kunnen bieden wordt niet het normale omzetniveau behaald.

Wat gebeurt er op langere termijn? Onze verwachting is dat, op het moment dat het coronavirus onder controle is, we een scherpe daling van het klusgedrag zullen zien. De markt zal in principe resetten. Een positieve ontwikkeling is dat veel millennials in Europa een klus hebben uitgevoerd, het leuk vonden en ervan hebben geleerd. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Indien de trend van meer zelf klussen in plaats van uitbesteden van de klus doorzet is dat goed nieuws voor alle bouwmarkten want consumenten zullen dan meer uitgeven aan klusproducten en materialen, waarmee de hoge omzetten van het bijzondere jaar 2020 op niveau kunnen blijven.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages