Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Zeynep Kutsal

DE ROL VAN HOOFDAANNEMERS WORDT STEEDS BELANGRIJKER

Aannemers hebben de meeste invloed op merk-, materiaal- en productkeuze

Wanneer je kijkt naar het ontwerpproces en het specificeren van bouwmaterialen en producten, ligt in het traditionele beeld de focus op architecten en engineers. Door langzame maar zekere trends in de bouw krijgen Europese aannemers echter steeds meer invloed op de hele projectcyclus. Aannemers zien zichzelf inmiddels als het meest invloedrijk in de keuze voor product en merk. Meer dan de helft van de aannemers heeft invloed op het ontwerpproces, en meer dan 80% is in staat de specificering van producten en merken te beïnvloeden.

 

Aannemers hebben als projectontwikkelaar meer invloed op eindbeslissingen

Het toenemende aantal aannemers die de rol van projectontwikkelaar aannemen, en in die rol aangesteld zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van de hele projectcyclus, leidt tot een meer geïntegreerde waardeketen die de aannemers nog meer invloed geeft op het besluitvormingsproces. Aannemers die ook optreden als projectontwikkelaar beamen dit en geven aan meer invloed te hebben in eindbeslissingen dan aannemers zonder de rol van projectontwikkelaar.

 

Franse aannemers hebben de hoogste beslissingsbevoegdheid

Frankrijk heeft samen met het verenigd koninkrijk het grootste aandeel project ontwikkelende aannemers (38%), en daar hebben aannemers ook de hoogste besluitvormingsbevoegdheid. Franse aannemers hebben vergeleken met andere Europese landen de meeste invloed op eindbeslissingen in de ontwerpfase en op product- en merkspecificatie. Met een grote meerderheid van 75% van de aannemers die zichzelf zien als beslissingsmakers zijn ze vooral bepalend waar het gaat om merkkeuze.

De rol van aannemers zal verder groeien in zichtbaarheid en belang

Europese aannemers zijn van mening dat de veranderende dynamiek in de bouwsector hun rol in de besluitvormingseenheid verder zal doen groeien. Naast een groeiend aantal design & build projecten waarin aannemers de hoofdrol spelen zijn er andere trends, zoals het groeiende belang van en vraag naar duurzaamheid in de bouw, die de invloed van aannemers op beslissingen omtrent producten en merken doen groeien. Te meer reden voor fabrikanten om zich te verdiepen in aannemers, en hun manier van werken en portfolio aan te passen aan de trends die de wereld van de aannemer bewegen.

 

Voor verdere informatie over het effect van trends op de besluitvormingseenheden in de bouw verwijzen we u naar het H2 2020 rapport van USP Marketing Consultancy’s European Contractor Monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages