Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

DE OPKOMST VAN PURE ONLINE SHOPS IN EEN CONSERVATIEVE INSTALLATIEMARKT

Distributiemodel

Uit de resultaten van de European Mechanical Installation Monitor Q3 2019 blijkt dat het drietraps distributiemodel, van fabrikant tot groothandelaar tot professionele klant, dominant blijft in deze vrij conservatieve markt, zoals dat al decennia lang het geval is. De rol van de groothandelaar blijft dus vooralsnog solide.

Traditioneel systeem

Hoe dominant het ook lijkt, andere kanalen waar installateurs hun producten kunnen kopen, zoals directe aankoop bij fabrikanten en pure online kanalen, verhogen de druk op dit traditionele systeem. Een goed voorbeeld is de opkomst van de inkoop bij pure online winkels, wat blijkt uit de resultaten van interviews met 900 installateurs uit zes landen.

Pure online aankoopkanalen

Wat betreft het gebruik van pure online aankoopkanalen zijn er grote verschillen tussen de landen. In Frankrijk en Polen gebruiken de installateurs de pure online kanalen het minst. In België en Duitsland geeft 15% van de installateurs aan bij pure onlinewinkels te kopen. In Nederland geeft ongeveer een kwart van de installateurs aan hetzelfde te doen.

Het Verenigd Koninkrijk loopt voorop met 34% van de installateurs die pure online kanalen gebruiken om in 2019 installatieproducten aan te schaffen. Vergeleken met 2017 is het aantal Britse installateurs dat gebruik maakt van pure online aankoopkanalen met 20% gegroeid, wat aangeeft dat de pure online winkels in sommige landen inderdaad toenemen. In Frankrijk daarentegen, waar slechts 6% van de installateurs in 2019 gebruik maakt van pure onlinekanalen, is de afgelopen twee jaar geen ontwikkeling in het gebruik te zien geweest, pure online winkels zitten duidelijk niet overal in de lift.

Budget

Bovenstaande percentages geven een beeld van het gebruik van pure online kanalen, maar vertellen niet het volledige verhaal. Daarvoor moet ook rekening worden gehouden met de hoeveelheid geld die via die kanalen wordt uitgegeven. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, waar ongeveer een derde van de installateurs pure online kanalen gebruikt, wordt slechts 5% van het totale budget dat door alle Britse installateurs wordt uitgegeven via de pure online kanalen uitgegeven. Bijna een kwart van de Nederlandse installateurs geeft aan dat zij gebruik maken van pure online winkels, slechts 3% van het budget wordt daar besteed.

Duitsland en de UK

Zoals gezegd gebruikt slechts 15% van de Duitse installateurs pure online kanalen, maar 3% van het totale budget van alle Duitsers wordt via die kanalen besteed, wat aangeeft dat de positie van pure online winkels misschien niet zo sterk lijkt in termen van gebruik, maar wel zo solide is als in Nederland in termen van aandeel in de portemonnee. Als we kijken naar de groeicijfers van het aandeel van de portemonnee, dan zien we dat het budget dat in de pure online winkels wordt uitgegeven sinds 2017 zowel in Duitsland als in het Verenigd Koninkrijk met 2% is gestegen.

Conclusie

Rekening houdend met zowel het gebruik als het aandeel van de portemonnee blijkt uit bovenstaande cijfers dat de installatiemarkt weliswaar een conservatieve markt is, maar dat het aankoopgedrag verandert. Traditionele kanalen staan steeds meer onder druk van pure online spelers zoals Amazon of Ebay, of gespecialiseerde pure online winkels, zoals vooral te zien is in het geval van de UK en Duitsland, waar de groeicijfers van pure online kanalen het sterkst zijn, zowel wat betreft het gebruik als het aandeel van de portemonnee. Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de European Mechanical Installation Monitor Q3 2019.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages