Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

DE OPKOMST OF ONDERGANG VAN “DO-IT-FOR-ME” IN DE HOME IMPROVEMENT MARKT?

De drijfveren voor meer DIFM

De afgelopen Jaren, of tot 2019 om precies te zijn, was er in Europa een gestage groei van het aandeel klussen dat uitbesteed in plaats van zelf gedaan werd. In vier jaar groeide dat aandeel van 33,5% naar 37,5%. De belangrijkste drijfveer voor deze verschuiving heeft met leeftijd te maken.

Enerzijds wordt de bevolking van Europa steeds ouder. Natuurlijk zijn er verschillen tussen landen, maar over het algemeen is er vergrijzing. De baby boom generatie heeft steeds meer klussen die in huis gedaan moeten worden, maar wil of kan die niet langer zelf uitvoeren. Omdat deze generatie een grote groep van relatief ervaren doe-het-zelvers in de Europese bevolkingspiramide vertegenwoordigt, dragen ze flink bij aan de het groeiend aandeel klussen dat uitbesteed wordt.

Anderzijds hebben we een jongere generatie (millennials) die van nature minder doe-het-zelfgericht is (door minder ervaring en zelfvertrouwen), en vaker in een huurhuis woont (waardoor ze minder klussen in huis). Bovendien investeren ze hun tijd graag in een veelheid aan activiteiten, maar niet zozeer in doe-het-zelfklussen. Zo draagt deze generatie dus ook bij aan meer DIFM in plaats van doe-het-zelf.

De drijfveren voor meer DHZ

Tot 2018 werd bovenstaand verhaal en de trend richting meer uitbesteding van klussen bevestigd door onze resultaten uit de European home improvement monitor (continu onderzoek onder jaarlijks 26,400 Europese consumenten in 11 landen). Maar in 2019 zien we dat de verschuiving naar meer DIFM stopt, en dat het aantal uitbestede klussen zelfs afneemt. Is dit enkel toeval? Een afwijkend jaar waarin een keer minder klussen worden uitbesteed? Ik denk het niet, vooral omdat er ook trends zijn die aanzetten tot meer DHZ.

Ten eerste draait het vooral om geld, in dit geval arbeidskosten. In de jaren voor 2019 hebben we de lonen in de bouw- en installatiemarkt zien stijgen. De reden is simpel. Enerzijds zien we een hogere vraag naar professionals in de bouw- en installatiemarkt (zowel in het B2B- als B2C-segment). Anderzijds is het aanbod niet gestegen en is het in vooral Noord-Europese landen juist gedaald door een nijpend arbeidstekort in de bouw.

Stijgende arbeidskosten hebben een dempend effect op uitbesteding van klussen en een positief effect op het aandeel doe-het-zelfklussen. Bovendien is er een bijkomend aspect, gerelateerd aan hogere arbeidskosten en een lager aanbod van professionals, dat DHZ doet groeien. Dat is de stijgende wachttijd voor een professional beschikbaar is om een klus voor de consument uit te voeren.

De invloed van Corona

Als we zo de drijfveren voor zowel uitbesteding als DHZ naast elkaar leggen, denk ik dat 2019 een omslagpunt is geweest waarop vraag en aanbod niet langer in balans waren. Dit had zichzelf kunnen corrigeren. We zien dat er veel bedrijven zijn die graag in dit gat in dit marktsegment willen springen, zoals DHZ-winkelketens die ook installatieservice aanbieden, Oost-Europese klusbedrijven, en lokale klusjesmannen die voor zichzelf beginnen. Daarentegen zien we dat de daling van uitbestede klussen in 2020 juist doorzet, en dat dat ook wordt verwacht voor de eerste helft van 2021.

Hoewel de Europese home improvement markt is gegroeid door de pandemie, omdat consumenten meer tijd, budget en reden hadden om hun woning te verbeteren, heeft corona ook een negatief effect gehad op het aandeel uitbestede klussen. Een gevolg van de corona crisis was dat consumenten meer terughoudend waren om professionals over de vloer te hebben. Afgelopen januari gaf 50% van de consumenten nog aan wegens de corona crisis liever een klus uit te stellen. Dit is duidelijk een gevoelskwestie. Als er haast bij is zullen ze nog steeds professionals inhuren. Bovendien is het voor niet alle klussen mogelijk om ze zelf te doen.

De toekomst

En dan nu de hamvraag: waar gaat dit naar toe? Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van dezelfde drijfveren die we hierboven besproken hebben. Kan de bouw- en installatiemarkt het arbeidstekort oplossen? Of kan het service aanbod van DHZ-winkels en van klusjesmannen het gat opvullen? In die gevallen zullen arbeidskosten weer wat dalen en het aanbod weer stijgen, waardoor de trend naar meer uitbesteding weer zal aantrekken.

Als de sector geen oplossingen heeft zal uitbesteding verder dalen en DHZ verder stijgen. Vooral nu door corona een breder publiek kennis heeft gemaakt met doe-het-zelven en in veel gevallen zowel het plezier daarvan heeft ervaren als ervaring heeft opgedaan.

Mijn verwachting is dat het aandeel uitbestede klussen niet snel zal stijgen, omdat ik niet verwacht dat de arbeidstekorten in de bouw snel zullen verdwijnen. De bouwindustrie komt redelijk goed door de corona crisis heen, en de vraag naar professionals is en blijft hoog. Daarentegen denk ik ook niet dat het aandeel uitbestede klussen flink zal dalen, vooral omdat steeds meer partijen het potentieel van de DIFM-markt inzien en innovatieve oplossingen aandragen. Bovendien zal de bevolkingspiramide in Europa niet eeuwig op zijn kop staan, waardoor er op termijn weer balans komt in vraag en aanbod in DIFM.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.