Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

DE OPKOMST OF ONDERGANG VAN “DO-IT-FOR-ME” IN DE HOME IMPROVEMENT MARKT?

De drijfveren voor meer DIFM

De afgelopen Jaren, of tot 2019 om precies te zijn, was er in Europa een gestage groei van het aandeel klussen dat uitbesteed in plaats van zelf gedaan werd. In vier jaar groeide dat aandeel van 33,5% naar 37,5%. De belangrijkste drijfveer voor deze verschuiving heeft met leeftijd te maken.

Enerzijds wordt de bevolking van Europa steeds ouder. Natuurlijk zijn er verschillen tussen landen, maar over het algemeen is er vergrijzing. De baby boom generatie heeft steeds meer klussen die in huis gedaan moeten worden, maar wil of kan die niet langer zelf uitvoeren. Omdat deze generatie een grote groep van relatief ervaren doe-het-zelvers in de Europese bevolkingspiramide vertegenwoordigt, dragen ze flink bij aan de het groeiend aandeel klussen dat uitbesteed wordt.

Anderzijds hebben we een jongere generatie (millennials) die van nature minder doe-het-zelfgericht is (door minder ervaring en zelfvertrouwen), en vaker in een huurhuis woont (waardoor ze minder klussen in huis). Bovendien investeren ze hun tijd graag in een veelheid aan activiteiten, maar niet zozeer in doe-het-zelfklussen. Zo draagt deze generatie dus ook bij aan meer DIFM in plaats van doe-het-zelf.

De drijfveren voor meer DHZ

Tot 2018 werd bovenstaand verhaal en de trend richting meer uitbesteding van klussen bevestigd door onze resultaten uit de European home improvement monitor (continu onderzoek onder jaarlijks 26,400 Europese consumenten in 11 landen). Maar in 2019 zien we dat de verschuiving naar meer DIFM stopt, en dat het aantal uitbestede klussen zelfs afneemt. Is dit enkel toeval? Een afwijkend jaar waarin een keer minder klussen worden uitbesteed? Ik denk het niet, vooral omdat er ook trends zijn die aanzetten tot meer DHZ.

Ten eerste draait het vooral om geld, in dit geval arbeidskosten. In de jaren voor 2019 hebben we de lonen in de bouw- en installatiemarkt zien stijgen. De reden is simpel. Enerzijds zien we een hogere vraag naar professionals in de bouw- en installatiemarkt (zowel in het B2B- als B2C-segment). Anderzijds is het aanbod niet gestegen en is het in vooral Noord-Europese landen juist gedaald door een nijpend arbeidstekort in de bouw.

Stijgende arbeidskosten hebben een dempend effect op uitbesteding van klussen en een positief effect op het aandeel doe-het-zelfklussen. Bovendien is er een bijkomend aspect, gerelateerd aan hogere arbeidskosten en een lager aanbod van professionals, dat DHZ doet groeien. Dat is de stijgende wachttijd voor een professional beschikbaar is om een klus voor de consument uit te voeren.

De invloed van Corona

Als we zo de drijfveren voor zowel uitbesteding als DHZ naast elkaar leggen, denk ik dat 2019 een omslagpunt is geweest waarop vraag en aanbod niet langer in balans waren. Dit had zichzelf kunnen corrigeren. We zien dat er veel bedrijven zijn die graag in dit gat in dit marktsegment willen springen, zoals DHZ-winkelketens die ook installatieservice aanbieden, Oost-Europese klusbedrijven, en lokale klusjesmannen die voor zichzelf beginnen. Daarentegen zien we dat de daling van uitbestede klussen in 2020 juist doorzet, en dat dat ook wordt verwacht voor de eerste helft van 2021.

Hoewel de Europese home improvement markt is gegroeid door de pandemie, omdat consumenten meer tijd, budget en reden hadden om hun woning te verbeteren, heeft corona ook een negatief effect gehad op het aandeel uitbestede klussen. Een gevolg van de corona crisis was dat consumenten meer terughoudend waren om professionals over de vloer te hebben. Afgelopen januari gaf 50% van de consumenten nog aan wegens de corona crisis liever een klus uit te stellen. Dit is duidelijk een gevoelskwestie. Als er haast bij is zullen ze nog steeds professionals inhuren. Bovendien is het voor niet alle klussen mogelijk om ze zelf te doen.

De toekomst

En dan nu de hamvraag: waar gaat dit naar toe? Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van dezelfde drijfveren die we hierboven besproken hebben. Kan de bouw- en installatiemarkt het arbeidstekort oplossen? Of kan het service aanbod van DHZ-winkels en van klusjesmannen het gat opvullen? In die gevallen zullen arbeidskosten weer wat dalen en het aanbod weer stijgen, waardoor de trend naar meer uitbesteding weer zal aantrekken.

Als de sector geen oplossingen heeft zal uitbesteding verder dalen en DHZ verder stijgen. Vooral nu door corona een breder publiek kennis heeft gemaakt met doe-het-zelven en in veel gevallen zowel het plezier daarvan heeft ervaren als ervaring heeft opgedaan.

Mijn verwachting is dat het aandeel uitbestede klussen niet snel zal stijgen, omdat ik niet verwacht dat de arbeidstekorten in de bouw snel zullen verdwijnen. De bouwindustrie komt redelijk goed door de corona crisis heen, en de vraag naar professionals is en blijft hoog. Daarentegen denk ik ook niet dat het aandeel uitbestede klussen flink zal dalen, vooral omdat steeds meer partijen het potentieel van de DIFM-markt inzien en innovatieve oplossingen aandragen. Bovendien zal de bevolkingspiramide in Europa niet eeuwig op zijn kop staan, waardoor er op termijn weer balans komt in vraag en aanbod in DIFM.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages