Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 22 March 2022 I Jeroen de Gruijl

De meerderheid van architecten heeft al gehoord van de European Green Deal

Iets meer dan twee jaar geleden, in december 2019, presenteerde de Europese Commissie de European Green deal. Dit pakket beleidsplannen streeft heeft als streven om uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen tegen 2030, en om de Europese Unie voor 2050 klimaatneutraal te maken. Nu beleidsplannen worden doorontwikkeld en geïmplementeerd, wordt de impact van de European Green Deal steeds groter, vooral voor de grootste vervuilers.

Aangezien gebouwen zo’n 40% van de jaarlijkse CO2-uitstoot genereren en de bouw goed is voor 35% van het afval wereldwijd, is het aannemelijk dat de European Green Deal flinke gevolgen gaat hebben voor de bouwsector. Maar in hoeverre is de bouw bewust van dit beleid? Hoe bekend is de European Green Deal eigenlijk in de bouwsector?

Door hun positie aan de start en invloed in het geheel van het bouwproces, zullen architecten een van de eersten zijn die de impact van de European Green Deal zullen merken. Daarom hebben we dat het thema gemaakt van het Q4 2021 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy, en hebben we 950 architecten uit acht Europese landen gevraagd naar hun bekendheid met en kennis over de European Green Deal.

De meerderheid van architecten heeft al gehoord van de European Green Deal

Als we naar alle landen samen kijken, heeft 56% van de architecten van de European Green Deal gehoord, terwijl 44% van de architecten aangaf daar niks vanaf te weten. Bijna overal is het aandeel architecten dat de European Green Deal kent eigenlijk hoger dan het Europees gemiddelde, met uitzondering van twee landen.

Ten eerste is het weinig verrassend dat architecten uit het Verenigd Koninkrijk gemiddeld minder vaak weten wat de European Green Deal is, aangezien dat land ongeveer gelijktijdig met de eerste presentatie van de European Green Deal de Europese Unie verliet. Sterker nog, het is juist verrassend dat maar liefst 45% van Britse architecten wel afweet van de European Green Deal. Daarmee vergeleken is het nog opvallender dat in Frankrijk maar liefst 72% van de architecten aangeeft nooit van de European Green Deal te hebben gehoord.

Kennis van de inhoud is nog beperkt

Dat meer dan de helft van de Europese architecten van de European Green Deal heeft gehoord, wil niet zeggen dat ze ook weten wat het inhoudt. Slechts 13% van de Europese architecten geeft aan te weten waar de European Green Deal over gaat. In het Verenigd Koninkrijk hebben architecten begrijpelijkerwijs de minste kennis (3%) over de European Green Deal, evenals in Frankrijk (ook 3%). België, waar een kwart van de architecten al zegt te weten wat de European Green Deal inhoudt, staat aan kop, gevolgd door Nederland (22%).

Het bovenstaande laat zien dat hoewel een meerderheid van Europese architecten van de European Green Deal heeft gehoord, hun kennis over die deal nog beperkt is. Daar ligt een mogelijke kans voor fabrikanten en merken van bouwmaterialen en producten om over de aankomende impact van de European Green Deal te informeren en onderwijzen, en zo de relatie te versterken met architecten die mogelijk hun materialen en producten zullen specificeren. Om deze kans te grijpen is een meer gedetailleerd beeld van de kennis die architecten hebben over de European Green Deal nodig, wat te vinden is in het Q4 2021 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages