Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 10 February 2023 I Dirk Hoogenboom

De kracht van het verkooppunt om schilders te bereiken moet niet onderschat worden

Digitale media worden steeds belangrijker om Europese schilders te bereiken. In een voorgaand artikel zagen we dat jongere schilders veel vaker online informatiebronnen gebruiken dan de oudere generaties. Na verloop van tijd zal deze jongere generatie het overnemen en makkelijker bereikt kunnen worden via online kanalen. Voor fabrikanten van verf en schilderproducten worden daardoor die online kanalen steeds effectiever om hun merken te adverteren.

Als we Europese schilders vragen naar hun belangrijkste bronnen van professionele informatie, staan online bronnen zelfs al bovenaan. Dat blijkt uit recente resultaten van de Painter Insight Monitor, een doorlopend onderzoek onder schilders uit 11 Europese landen. Maar betekent dat dan dat online kanalen de meest effectieve kanalen zijn om schilders te bereiken?

“Absoluut niet,” vertelt Zeynep Kutsal, consultant bij USP Marketing Consultancy en manager van de Painter Insight Monitor. “Ondanks de groei van het online kanaal is het verkooppunt nog steeds de belangrijkste bron van werk-gerelateerde informatie onder schilders, en dat zal nog lang zo blijven.” In het kader van de bovenstaande resultaten vroegen we haar om die boude uitspraak uit te leggen.

“Schilders zijn nog steeds relatief traditioneel in hun mediagebruik”

Ten eerste kan het percentage schilders dat als voornaamste informatiebron online bronnen noemt wel het grootste zijn van alle kanalen, maar het is nog steeds vrij laag vergeleken met andere professionals in de bouw. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar aannemers of installateurs, dan zijn de percentages die online bronnen noemen als belangrijkste informatiebronnen veel hoger dan die 30% van de schilders.”

“Ook is maar één van de top vijf belangrijkste bronnen van informatie onder schilders een online bron,“ gaat Zeynep verder. “En hier vertegenwoordigt dat alle websites en zoekmachines die schilders gebruiken bij elkaar. Meer aannemers en installateurs hebben meer verschillende online bronnen in hun top vijf. Dus in die zin zijn schilders nog steeds relatief traditioneel in hun mediagebruik.”

“Het verkooppunt is een belangrijker informatiebron voor schilders”

De nummer twee en drie in de top vijf informatiebronnen voor schilders vertegenwoordigen beiden het verkooppunt. Het personeel en het informatiemateriaal bij het verkooppunt worden elk genoemd door rond de 20 procent van de schilders. “Wanneer we die samenvoegen en naar het verkoopkanalen als geheel kijken, is het verkooppunt een belangrijker bron van informatie voor schilders.”

Gebaseerd op huidig gebruik kunnen fabrikanten zich dus wellicht beter richten op marketing via de verkooppunten in plaats van meer marketingbudget te wijden aan online campagnes. Maar we weten dat online kanalen meer gebruikt worden door jongere schilders, die uiteindelijk het stokje zullen overnemen van hun oudere collega’s. Hoe toekomstbestendig is investeren in marketing via de verkooppunten dan?

“Meer gebruik van online kanalen betekent niet minder gebruik van offline kanalen”

“De jongere generatie schilders gebruikt vaker online informatiebronnen dan de oudere, dat is waar. Maar als we kijken naar het gebruik van het verkooppunt als informatiebron, dan is er geen verschil tussen de generaties. Dus meer gebruik van online kanalen betekent niet minder gebruik van offline kanalen,” antwoordt Zeynep.

Het is duidelijk dat het verkooppunt niet onderschat moet worden als kanaal om schilders te bereiken, zowel nu als in de toekomst. De meest efficiënte manier om dat kanaal te gebruiken varieert echter. Zoals Zeynep ten slotte opmerkt: “De beste manier en materiaal om te adverteren via het verkooppunt hangt af van het type product en het type kanaal waar het gekocht wordt.” Daarom is het koopgedrag van schilders en het gebruik van koopkanalen per productgroep de focus van het volgende Painter Insight Monitor rapport.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages