Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Jeroen de Gruijl

DE BOUWSECTOR STABILISEERT, MAAR NOG NIET OVERAL EVEN SNEL

Lockdown maart 2020 kantelpunt voor bouwvolumes

Als gevolg van de lockdown verminderde het optimisme van Europese architecten met betrekking tot hun orderboeken en de verwachte omzetontwikkeling. Met name in België, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk was vanaf maart 2020 direct al een extreme afname in de bouwvolumes zichtbaar ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ook in daarop volgende maanden kabbelde deze negatieve ontwikkeling voort. In landen als Duitsland en Nederland bleef de ontwikkeling nagenoeg het hele jaar stabiel. En langzaam maar zeker leek het bouwvolume in de loop van het jaar ook in de hard getroffen landen weer aan te trekken. In januari 2021 zijn de bouwvolumes in de meeste landen weer hersteld. Afgezien van Duitsland en Polen, zitten deze ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Zorgwekkende status bouwvergunningen, langzaam herstel in zicht

De Europese bouwsector lijkt dus te herstellen na de klap in maart 2020 als we kijken naar het toegenomen bouwvolume in de meeste landen in de laatste maanden van dat jaar. Ook in de orderboeken zijn weer positieve ontwikkelingen zichtbaar voor de meeste Europese architecten. Echter laat de coronapandemie overduidelijk zijn sporen na in de sector en dat zien we terug in zorgwekkende cijfers als het gaat om afgegeven bouwvergunningen. Zowel in de woning- als utiliteitsbouw zijn in veel landen minder bouwvergunningen verstrekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Opvallend is Spanje, waar nog helemaal geen sprake is van een verbetering. Dit leidt er toe dat er weinig redenen zijn om aan te nemen dat de sector een snel en voorspoedig herstel zal laten zien.

Verwachte ontwikkelingen door covid-19

Wat verder interessant is om te belichten, zijn een aantal trends die Europese architecten verwachten als gevolg van de coronapandemie. Architecten verwachten dat er een sterke verandering zal optreden in het type gebouwen dat wordt ontwikkeld in de komende jaren. Een groot deel architecten verwacht bijvoorbeeld dat minder winkelcentra worden ontwikkeld doordat consumenten meer online aankopen doen. Ook denkt de meerderheid een blijvende afname van kantoorruimtes te gaan zien omdat steeds meer mensen vanuit huis blijven werken. De vraag naar woningbouw zal in de meeste landen stabiel blijven, maar met name in het commerciële segment laat covid-19 sporen achter.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages