Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

CONSUMENTEN IN NEDERLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK DOEN HET MINST GRAAG DOE-HET-ZELFKLUSSEN

Europese Home Improvement Monitor Q4 2018

 

Het belang van deze trend voor de home improvement markt heeft ons doen kiezen voor “DIY versus DIFM” als hoofdthema van de Europese Home Improvement Monitor Q4 2018.

 

De resultaten, gebaseerd op 6.282 online interviews met consumenten in elf Europese landen, laten deze trend inderdaad zien. Als we bijvoorbeeld kijken naar de cijfers van DIY versus DIFM-aandelen op Europees niveau, dan zien we een duidelijke daling van het aandeel van DIY van 68% in 2014 naar 66% in 2018. DIFM stijgt dan ook met een aandeel van 34% in 2018 ten opzichte van 32% in 2014. Hoewel dit het bestaan van de trend aantoont, lijkt de verschuiving van DIY naar DIFM niet zo snel te gaan als sommigen hadden verwacht. Een verklaring is dat de stijging van DIFM enigszins wordt gehinderd door het toenemende tekort aan arbeidskrachten op de Europese markten. Voor consumenten maakt dit het moeilijker om een professional te vinden. Daarnaast is er een grote vraag en zijn de orderportefeuilles vol, waardoor de prijzen stijgen en het uitbesteden van doe-het-zelfklussen minder aantrekkelijk is dan het zelf te doen.

Bovenstaande cijfers zijn de aandelen van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden, hetzij in de doe-het-zelfsector, hetzij in de DIFM-sector, die de trend bevestigen. Naast het meten van het aandeel van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden, hebben we ons echter ook gericht op de houding van consumenten ten opzichte van doe-het-zelfklussen in elf landen. We zochten uit of de consument het leuk vindt om doe-het-zelfklussen te doen, en hoe bereid hij of zij is om het werk zelf te doen. Dit brengt waardevolle inzichten en mogelijke kansen voor zowel de doe-het-zelver als de fabrikant aan het licht. En de resultaten zijn opvallend.

Doe-het-zelf

Als we ons richten op de vraag of consumenten zelf graag klussen willen doen, springen Italië en Polen er bijvoorbeeld uit. Daar doet een meerderheid van de consumenten graag zelf zowel decoratief als constructief werk voor de verbetering van hun woning. Consumenten uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk vinden het duidelijk het minst leuk om zelf constructieve woningverbeteringswerkzaamheden uit te voeren en in het Verenigd Koninkrijk hebben meer consumenten ook een hekel aan zelf decoratief werk. Deze resultaten sluiten aan bij de bereidheid van de consumenten in de betreffende landen om meer doe-het-zelfvaardigheden te verwerven. In Italië en Polen gaven meer consumenten aan bereid te zijn om meer doe-het-zelfvaardigheden te leren dan in het Verenigd Koninkrijk en vooral in Nederland.

Aandelen van DIY en DIFM

Door deze resultaten te vergelijken met de aandelen van de feitelijke doe-het-zelf- of DIFM-werkzaamheden ontstaat er een interessant beeld. Bijvoorbeeld in Italië, waar het uitbesteden van thuisverbetering meer voorkomt dan in andere landen en waar DIFM bovendien steeds meer terrein wint, lijken consumenten het liefst zowel decoratief als constructief thuisverbeteringswerk te doen en zijn ze het meest bereid om nieuwe doe-het-zelfvaardigheden te leren. Dit kan sterk samenhangen met de culturele achtergrond en het feit dat de economie in Italië nog steeds vrij zwak is.

In Nederland, waar er een meer prominente doe-het-zelfcultuur bestaat, zijn de contributies van de DIY en de DIFM-klussen sinds 2014 min of meer stabiel zijn gebleven. In Nederland zijn mensen het minst geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuwe doe-het-zelfvaardigheden, daarnaast vinden consumenten het het minst leuk om zelf constructieve huisverbeteringsklussen te doen. Dit zou weer te maken kunnen hebben met cultuurachtergrond.

Conclusie

 

In het algemeen blijkt dat niet alleen informatie over de huidige marktstatus, maar ook inzicht in de houding van consumenten nodig is om te kunnen anticiperen op kansen op land specifiek en Europees niveau. Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van DIY versus DIFM in alle 11 landen verwijzen wij u graag naar het rapport European Home Improvement Monitor Q4 2018.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.