Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

CONSUMENTEN IN NEDERLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK DOEN HET MINST GRAAG DOE-HET-ZELFKLUSSEN

Europese Home Improvement Monitor Q4 2018

 

Het belang van deze trend voor de home improvement markt heeft ons doen kiezen voor “DIY versus DIFM” als hoofdthema van de Europese Home Improvement Monitor Q4 2018.

 

De resultaten, gebaseerd op 6.282 online interviews met consumenten in elf Europese landen, laten deze trend inderdaad zien. Als we bijvoorbeeld kijken naar de cijfers van DIY versus DIFM-aandelen op Europees niveau, dan zien we een duidelijke daling van het aandeel van DIY van 68% in 2014 naar 66% in 2018. DIFM stijgt dan ook met een aandeel van 34% in 2018 ten opzichte van 32% in 2014. Hoewel dit het bestaan van de trend aantoont, lijkt de verschuiving van DIY naar DIFM niet zo snel te gaan als sommigen hadden verwacht. Een verklaring is dat de stijging van DIFM enigszins wordt gehinderd door het toenemende tekort aan arbeidskrachten op de Europese markten. Voor consumenten maakt dit het moeilijker om een professional te vinden. Daarnaast is er een grote vraag en zijn de orderportefeuilles vol, waardoor de prijzen stijgen en het uitbesteden van doe-het-zelfklussen minder aantrekkelijk is dan het zelf te doen.

Bovenstaande cijfers zijn de aandelen van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden, hetzij in de doe-het-zelfsector, hetzij in de DIFM-sector, die de trend bevestigen. Naast het meten van het aandeel van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden, hebben we ons echter ook gericht op de houding van consumenten ten opzichte van doe-het-zelfklussen in elf landen. We zochten uit of de consument het leuk vindt om doe-het-zelfklussen te doen, en hoe bereid hij of zij is om het werk zelf te doen. Dit brengt waardevolle inzichten en mogelijke kansen voor zowel de doe-het-zelver als de fabrikant aan het licht. En de resultaten zijn opvallend.

Doe-het-zelf

Als we ons richten op de vraag of consumenten zelf graag klussen willen doen, springen Italië en Polen er bijvoorbeeld uit. Daar doet een meerderheid van de consumenten graag zelf zowel decoratief als constructief werk voor de verbetering van hun woning. Consumenten uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk vinden het duidelijk het minst leuk om zelf constructieve woningverbeteringswerkzaamheden uit te voeren en in het Verenigd Koninkrijk hebben meer consumenten ook een hekel aan zelf decoratief werk. Deze resultaten sluiten aan bij de bereidheid van de consumenten in de betreffende landen om meer doe-het-zelfvaardigheden te verwerven. In Italië en Polen gaven meer consumenten aan bereid te zijn om meer doe-het-zelfvaardigheden te leren dan in het Verenigd Koninkrijk en vooral in Nederland.

Aandelen van DIY en DIFM

Door deze resultaten te vergelijken met de aandelen van de feitelijke doe-het-zelf- of DIFM-werkzaamheden ontstaat er een interessant beeld. Bijvoorbeeld in Italië, waar het uitbesteden van thuisverbetering meer voorkomt dan in andere landen en waar DIFM bovendien steeds meer terrein wint, lijken consumenten het liefst zowel decoratief als constructief thuisverbeteringswerk te doen en zijn ze het meest bereid om nieuwe doe-het-zelfvaardigheden te leren. Dit kan sterk samenhangen met de culturele achtergrond en het feit dat de economie in Italië nog steeds vrij zwak is.

In Nederland, waar er een meer prominente doe-het-zelfcultuur bestaat, zijn de contributies van de DIY en de DIFM-klussen sinds 2014 min of meer stabiel zijn gebleven. In Nederland zijn mensen het minst geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuwe doe-het-zelfvaardigheden, daarnaast vinden consumenten het het minst leuk om zelf constructieve huisverbeteringsklussen te doen. Dit zou weer te maken kunnen hebben met cultuurachtergrond.

Conclusie

 

In het algemeen blijkt dat niet alleen informatie over de huidige marktstatus, maar ook inzicht in de houding van consumenten nodig is om te kunnen anticiperen op kansen op land specifiek en Europees niveau. Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van DIY versus DIFM in alle 11 landen verwijzen wij u graag naar het rapport European Home Improvement Monitor Q4 2018.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages