Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

CIRCULARITEIT IN DE BOUW NOG IN EEN VROEG STADIUM

USP Marketing Consultancy volgt al vele jaren het thema duurzaamheid in de European Architectural Barometer. We hebben de vraag naar duurzaamheid en de bereidheid om te investeren zien verminderen tijdens de crisisjaren, maar de afgelopen jaar komt dit weer op.

 

Natuurlijk is deze trend zeker niet nieuw, maar wel relatief nieuw voor de bouwsector. Als het gaat om duurzaamheid, zijn belangrijke elementen zoals energiereductie, inkoop van duurzame materialen en het creëren van een gezonde leefomgeving al (tot op zekere hoogte) ingebed in het bouwproces. In 2017 lag de vraag naar en de bereidheid om te investeren in duurzaamheid door de opdrachtgevers van Europese architecten in de meeste landen al boven de 50%. Maar circulariteit in de bouw is in veel opzichten een vrij nieuw concept. Nadenken over het hergebruik van bouwmaterialen voor de bouw, kijken naar levenscycli, waarde behoud potentieel enzovoorts. Dit zijn nieuwe ontwikkelingen voor de meeste partijen in de bouw. In het nieuwe Q4 2018 rapport van de European Architectural Barometer ligt het thema Circulariteit in de bouw centraal. Hieronder vindt u een infographic met enkele resultaten.

 

Over het algemeen kunnen we concluderen dat de vraag naar en implementatie van circulariteit nog steeds laag is. In Europa wordt in 22% van alle projecten rekening gehouden met circulariteit door architecten. Dit verschilt sterk per land; in Nederland wordt in 30% van de projecten die de Nederlandse architecten doen rekening gehouden met circulariteit, terwijl dat in Frankrijk slechts in 12% van de projecten is. Bovendien zijn er per land grote verschillen, niet alleen als het gaat om de vraag naar circulariteit in projecten, maar ook als aspecten van circulariteit in de bouwsector. Ter vergelijking: in Nederland wordt vooral gedacht aan hergebruik van materialen, terwijl in Italië architecten denken aan het beperken van afval/recyclen van afval bij het denken van circulariteit in de bouw.

Het enige dat overeenkomt tussen de landen is dat er een enorm gebrek aan informatie en productaanbod van fabrikanten. Dit zijn de meest genoemde pijnpunten in alle landen.

Als het gaat om de vraag naar circulariteit, komt dit vooral van gebouweigenaren (behalve in Nederland, waar de rijksoverheid het meest wordt genoemd). De top 5 is echter verschillend per land. Op de vraag welke sector het meest invloedrijk wordt als het gaat om circulariteit, noemt 43% van de architecten de overheid het belangrijkst.

Het volledige verslag behandelt vele aspecten van circulariteit, niet alleen de vraag en de bereidheid om te investeren, maar ook wie de vraag aanstuurt, naar welke segmenten, een aantal barrières en nog veel meer.

Het zal zeer interessant zijn om te zien of circulariteit zal leiden tot nieuwe succesvolle businessmodellen. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers met terugkoop overeenkomsten voor structurele componenten en product servicesystemen voor kortere levenscyclusartikelen.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages