Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

CIRCULARITEIT IN DE BOUW NOG IN EEN VROEG STADIUM

USP Marketing Consultancy volgt al vele jaren het thema duurzaamheid in de European Architectural Barometer. We hebben de vraag naar duurzaamheid en de bereidheid om te investeren zien verminderen tijdens de crisisjaren, maar de afgelopen jaar komt dit weer op.

 

Natuurlijk is deze trend zeker niet nieuw, maar wel relatief nieuw voor de bouwsector. Als het gaat om duurzaamheid, zijn belangrijke elementen zoals energiereductie, inkoop van duurzame materialen en het creëren van een gezonde leefomgeving al (tot op zekere hoogte) ingebed in het bouwproces. In 2017 lag de vraag naar en de bereidheid om te investeren in duurzaamheid door de opdrachtgevers van Europese architecten in de meeste landen al boven de 50%. Maar circulariteit in de bouw is in veel opzichten een vrij nieuw concept. Nadenken over het hergebruik van bouwmaterialen voor de bouw, kijken naar levenscycli, waarde behoud potentieel enzovoorts. Dit zijn nieuwe ontwikkelingen voor de meeste partijen in de bouw. In het nieuwe Q4 2018 rapport van de European Architectural Barometer ligt het thema Circulariteit in de bouw centraal. Hieronder vindt u een infographic met enkele resultaten.

 

Over het algemeen kunnen we concluderen dat de vraag naar en implementatie van circulariteit nog steeds laag is. In Europa wordt in 22% van alle projecten rekening gehouden met circulariteit door architecten. Dit verschilt sterk per land; in Nederland wordt in 30% van de projecten die de Nederlandse architecten doen rekening gehouden met circulariteit, terwijl dat in Frankrijk slechts in 12% van de projecten is. Bovendien zijn er per land grote verschillen, niet alleen als het gaat om de vraag naar circulariteit in projecten, maar ook als aspecten van circulariteit in de bouwsector. Ter vergelijking: in Nederland wordt vooral gedacht aan hergebruik van materialen, terwijl in Italië architecten denken aan het beperken van afval/recyclen van afval bij het denken van circulariteit in de bouw.

Het enige dat overeenkomt tussen de landen is dat er een enorm gebrek aan informatie en productaanbod van fabrikanten. Dit zijn de meest genoemde pijnpunten in alle landen.

Als het gaat om de vraag naar circulariteit, komt dit vooral van gebouweigenaren (behalve in Nederland, waar de rijksoverheid het meest wordt genoemd). De top 5 is echter verschillend per land. Op de vraag welke sector het meest invloedrijk wordt als het gaat om circulariteit, noemt 43% van de architecten de overheid het belangrijkst.

Het volledige verslag behandelt vele aspecten van circulariteit, niet alleen de vraag en de bereidheid om te investeren, maar ook wie de vraag aanstuurt, naar welke segmenten, een aantal barrières en nog veel meer.

Het zal zeer interessant zijn om te zien of circulariteit zal leiden tot nieuwe succesvolle businessmodellen. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers met terugkoop overeenkomsten voor structurele componenten en product servicesystemen voor kortere levenscyclusartikelen.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.