Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

BREXIT EN DE BOUWSECTOR; BRITSE ARCHITECTEN VOORSPELLEN EEN STERKE DALING VAN VOLUMES

Gebaseerd op de Europese Architectuur Barometer Q2 2019 wordt voor het eerst in jaren verwacht dat de bouwvolumes in het Verenigd Koninkrijk de komende twee jaar zullen dalen. Deze prognoses zijn gebaseerd op ons voorspellingsmodel, waarin architecten als eerste indicator voor ontwikkelingen in de bouwsector worden gebruikt en dat gebaseerd is op gegevens die we sinds 2009 elk kwartaal verzamelen. Dit voorspellingsmodel heeft zich in de loop der jaren bewezen en we zien duidelijk een aanstaande daling van de bouwvolumes in de resultaten, maar gezien de onzekerheid rond de komende Brexit moeten we voorzichtig zijn met het voorspellen van de omvang van die daling. Hoe het ook zij, het is duidelijk dat de onzekerheid als gevolg van Brexit grote gevolgen heeft voor de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk.

Verwachtingen Britse architecten Brexit

Te midden van al die onzekerheid over de vorm die de Brexit zal aannemen, lijken Britse architecten heel duidelijk te zijn over het effect dat een harde Brexit zal hebben op de bouwsector. Bijna zestig procent van de Britse architecten verwacht dat een harde Brexit zal leiden tot een daling van de Britse bouwsector in verschillende mate.

Tekort aan arbeidskrachten

Een effect van Brexit dat gevolgen kan hebben voor de bouwsector is een snel toenemend tekort aan arbeidskrachten. Momenteel bestaat ruwweg acht procent van de Britse bouwvakkers uit buitenlandse EU-burgers. Een waarschijnlijk gevolg van een harde Brexit is de uittocht van deze werknemers naar het continent. Het plotselinge verlies van dit percentage lijkt gemakkelijk te compenseren, ware het niet dat het huidige tekort aan arbeidskrachten in de Britse bouwsector al vrij groot is. Bovendien lijkt het, net als in sommige andere landen, moeilijk om de jongere generatie te motiveren om een carrière in de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk te starten, en ondertussen zullen de geschoolde arbeidskrachten die de markt verlaten wegens de vergrijzing van de bevolking alleen maar toenemen.

Gevolgen

Deze ontwikkeling wordt ook weerspiegeld in onze resultaten. Ongeveer een kwart van de Britse architecten ondervindt momenteel een tekort aan arbeidskrachten in hun eigen praktijk en hetzelfde aandeel ondervindt een tekort aan arbeidskrachten bij de uitvoering van projecten, d.w.z. een tekort aan arbeidskrachten bij aannemers, installateurs en andere partijen waarmee zij samenwerken. Als we kijken naar de verwachtingen van architecten ten aanzien van het tekort aan arbeidskrachten in de nabije toekomst, dan verwacht ongeveer 40% van de Britse architecten de komende vijf jaar een tekort aan arbeidskrachten in hun eigen praktijk en bij de uitvoering van projecten. Daarnaast vindt ongeveer de helft van de Britse architecten het waarschijnlijk dat aannemers werk zullen moeten uitbesteden aan externe partijen en dat projecten vertraging zullen oplopen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten, en 80% vindt het waarschijnlijk dat de projectkosten zullen stijgen als gevolg van de stijgende kosten van geschoolde arbeidskrachten.

Conclusie

Al met al lijken de vooruitzichten van architecten voor de toekomst van de Britse bouwsector nogal somber. Vermeldenswaard is dat de interviews waarop bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd, die in de Europese Architectuur Barometer Q2 2019 zijn afgenomen, voordat Boris Johnson premier werd en de kans op een harde Brexit vergrootte. We kunnen alleen maar speculeren over wat er de komende maanden gaat gebeuren, maar wat zeker is, is dat de onzekerheid over Brexit nu al schadelijk is voor de Britse bouwmarkt en dat Britse architecten zich echt zorgen maken over een harde Brexit.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages