Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

BREXIT EN DE BOUWSECTOR; BRITSE ARCHITECTEN VOORSPELLEN EEN STERKE DALING VAN VOLUMES

Gebaseerd op de Europese Architectuur Barometer Q2 2019 wordt voor het eerst in jaren verwacht dat de bouwvolumes in het Verenigd Koninkrijk de komende twee jaar zullen dalen. Deze prognoses zijn gebaseerd op ons voorspellingsmodel, waarin architecten als eerste indicator voor ontwikkelingen in de bouwsector worden gebruikt en dat gebaseerd is op gegevens die we sinds 2009 elk kwartaal verzamelen. Dit voorspellingsmodel heeft zich in de loop der jaren bewezen en we zien duidelijk een aanstaande daling van de bouwvolumes in de resultaten, maar gezien de onzekerheid rond de komende Brexit moeten we voorzichtig zijn met het voorspellen van de omvang van die daling. Hoe het ook zij, het is duidelijk dat de onzekerheid als gevolg van Brexit grote gevolgen heeft voor de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk.

Verwachtingen Britse architecten Brexit

Te midden van al die onzekerheid over de vorm die de Brexit zal aannemen, lijken Britse architecten heel duidelijk te zijn over het effect dat een harde Brexit zal hebben op de bouwsector. Bijna zestig procent van de Britse architecten verwacht dat een harde Brexit zal leiden tot een daling van de Britse bouwsector in verschillende mate.

Tekort aan arbeidskrachten

Een effect van Brexit dat gevolgen kan hebben voor de bouwsector is een snel toenemend tekort aan arbeidskrachten. Momenteel bestaat ruwweg acht procent van de Britse bouwvakkers uit buitenlandse EU-burgers. Een waarschijnlijk gevolg van een harde Brexit is de uittocht van deze werknemers naar het continent. Het plotselinge verlies van dit percentage lijkt gemakkelijk te compenseren, ware het niet dat het huidige tekort aan arbeidskrachten in de Britse bouwsector al vrij groot is. Bovendien lijkt het, net als in sommige andere landen, moeilijk om de jongere generatie te motiveren om een carrière in de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk te starten, en ondertussen zullen de geschoolde arbeidskrachten die de markt verlaten wegens de vergrijzing van de bevolking alleen maar toenemen.

Gevolgen

Deze ontwikkeling wordt ook weerspiegeld in onze resultaten. Ongeveer een kwart van de Britse architecten ondervindt momenteel een tekort aan arbeidskrachten in hun eigen praktijk en hetzelfde aandeel ondervindt een tekort aan arbeidskrachten bij de uitvoering van projecten, d.w.z. een tekort aan arbeidskrachten bij aannemers, installateurs en andere partijen waarmee zij samenwerken. Als we kijken naar de verwachtingen van architecten ten aanzien van het tekort aan arbeidskrachten in de nabije toekomst, dan verwacht ongeveer 40% van de Britse architecten de komende vijf jaar een tekort aan arbeidskrachten in hun eigen praktijk en bij de uitvoering van projecten. Daarnaast vindt ongeveer de helft van de Britse architecten het waarschijnlijk dat aannemers werk zullen moeten uitbesteden aan externe partijen en dat projecten vertraging zullen oplopen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten, en 80% vindt het waarschijnlijk dat de projectkosten zullen stijgen als gevolg van de stijgende kosten van geschoolde arbeidskrachten.

Conclusie

Al met al lijken de vooruitzichten van architecten voor de toekomst van de Britse bouwsector nogal somber. Vermeldenswaard is dat de interviews waarop bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd, die in de Europese Architectuur Barometer Q2 2019 zijn afgenomen, voordat Boris Johnson premier werd en de kans op een harde Brexit vergrootte. We kunnen alleen maar speculeren over wat er de komende maanden gaat gebeuren, maar wat zeker is, is dat de onzekerheid over Brexit nu al schadelijk is voor de Britse bouwmarkt en dat Britse architecten zich echt zorgen maken over een harde Brexit.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.