Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 29 June 2022 I Dirk Hoogenboom

BIM-gebruik onder installateurs groeit langzaam maar heeft enorm potentieel

Building Information Modelling (BIM) is één van de belangrijkste ontwikkelingen in de bouwsector. Behalve dat het een belangrijk onderdeel is van digitalisatie van het bouwproces, heeft BIM ook raakvlakken met andere trends en ontwikkelingen in de bouw. Het gebruik van BIM maakt bijvoorbeeld het bouwen van steeds complexere gebouwen, snelle duurzaamheidsberekeningen en het gebruik van prefabricatie en het reduceren van faalkosten mogelijk en makkelijker. Als centraal element heeft BIM zo de mogelijkheid de bouw werkelijk te veranderen.

Veranderingen in de bouwsector nemen doorgaans echter eerder de vorm aan van gestage evolutie dan van snelle revolutie, en dat geldt ook in het geval van BIM. We hebben dat bijvoorbeeld eerder gezien in de trage adoptie van BIM onder architecten sinds onze metingen begonnen in 2009. Desalniettemin is BIM gebruik gestaag gegroeid, en in 2021 maakte 44% van de Europese architecten al gebruik van BIM.

Nu een substantieel deel van architecten al BIM gebruikt, rijst de vraag in hoeverre BIM ook wordt opgepakt door partijen die pas later in het bouwproces betrokken zijn, zoals installateurs. Voor de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy vroegen we w-installateurs uit zes Europese landen naar hun bekendheid met, en adoptie en gebruik van BIM.

BIM-gebruik onder w-installateurs groeit maar langzaam

Hoewel het percentage Europese installateurs dat afweet van BIM snel stijgt, groeit het aantal dat er ook gebruik van maakt maar erg traag. Dit lage gebruik en trage adoptiegraad doet denken aan waar architecten zich een decennium geleden bevonden, en is vrij makkelijk te verklaren. Voor architecten, die meestal sowieso design software gebruiken, heeft BIM een directe meerwaarde door bijvoorbeeld de extra ontwerpinformatie en directe clash-controle. Installateurs werken vaak op een wat traditioneler manier en gebruiken nog tekeningen. Om te beginnen met BIM moeten zij niet alleen investeren in de software, maar moeten ze ook een collega trainen of aannemen die de BIM expert van het bedrijf wordt. Zonder een directe meerwaarde is dat voor veel installatiebedrijven nog steeds een te grote investering.

In sommige gevallen weegt de directe meerwaarde echter wel op tegen de investering. Nederland is bijvoorbeeld een koploper in BIM-gebruik, waar al veel bouwprojecten met BIM worden uitgevoerd. Daardoor is het aantrekkelijker voor installatiebedrijven om ook BIM te gaan gebruiken, en bijna een kwart van de Nederlandse installateurs werken al in BIM. In de andere vijf onderzochte landen ligt het gemiddelde percentage w-installateurs die BIM gebruiken echter nog ruim onder de tien procent.

De toekomst van BIM in de installatiesector

Een vrij betrouwbare voorspelling is dat BIM-gebruik onder w-installateurs de komende jaren traag maar gestaag zal groeien. Dat adoptiepatroon over de jaren ook bij architecten gezien. De volgende groep van bouwprofessionals waaronder BIM-gebruik sneller zal gaan stijgen zijn de aannemers. Zodra BIM-gebruik onder hen wat normaler is, verwachten we dat de adoptiegraad onder w-installateurs ook sneller zal gaan stijgen, als eerste onder de grotere installatiebedrijven die vooral nieuwbouwprojecten doen.

Uiteindelijk heeft BIM aan w-installateurs hetzelfde te bieden als aan andere partijen in het bouwproces. Zij willen immers ook faalkosten reduceren en hebben ook steeds meer te maken met duurzaamheidsberekeningen, prefabricatie en steeds complexere installaties in steeds complexere gebouwen. Er ligt dus een enorm potentieel in het gebruik van BIM dat de meeste w-installateurs nog niet ervaren hebben maar dat ze in de toekomst zullen ontdekken en gaan gebruiken. Voor meer informatie over BIM-gebruik onder w-installateurs in zes belangrijke Europese markten, en over hun omzetontwikkelingen en orderportefeuilles, verwijzen we naar het Q1 2022 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.