Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Ralitsa Ruseva

BIM BEVINDT ZICH NOG IN DE VROEGE ADOPTIEFASE ONDER W-INSTALLATEURS

BIM-penetratie is niet significant veranderd in de afgelopen twee jaar

De installatiesector bevindt zich nog steeds in de vroege BIM-adoptiefase en het proces verloopt langzaam. Uit de laatste resultaten blijkt dat 31% van de installatiebedrijven wel eens van BIM heeft gehoord, terwijl 7% van hen BIM wel eens heeft gebruikt in een of meer van hun projecten. Het aandeel van bedrijven die BIM gebruiken, is sinds 2018 echter nagenoeg onveranderd gebleven. In het algemeen wijst dit erop dat de sector geen grote stappen heeft gezet om nieuwe manieren van werken in te voeren en de samenwerking met andere belanghebbenden in het bouwproces te verbeteren.

Kleinere bedrijven zijn minder bekend met BIM en melden het laagste BIM-gebruik

De soorten projecten waaraan men werkt en de bedrijfsgrootte hebben een grote invloed op de adoptie van BIM. Kleinere installatiebedrijven (tot 5 medewerkers) die voornamelijk aan renovatieprojecten werken, zijn minder bekend met BIM; slechts 1% van hen heeft enige ervaring met het werken met BIM. Grotere bedrijven vanaf 5 medewerkers verschillen over het algemeen niet veel in hun bekendheid met BIM, maar het gebruik van BIM is wel veel hoger onder de grootste installatiebedrijven (met 15 of meer medewerkers).

Nederlandse installateurs zijn koplopers in BIM-gebruik

De Nederlandse bouwsector loopt ver voorop als het gaat om BIM; we zie het hoogste BIM-gebruik onder Nederlandse architecten (81%) en het hoogste BIM-gebruik onder Nederlandse installatiebedrijven – bijna twee derde heeft wel eens gehoord van BIM en 19% heeft BIM al eens gebruikt in projecten. Duitse installateurs daarentegen, zijn het minst betrokken bij BIM – slechts 1% geeft aan één project te hebben gehad met BIM.

Tegen 2025 zal het BIM-gebruik in de installatiesector naar verwachting 11% bedragen

In de komende jaren zal de BIM-adoptie een laag tempo blijven volgen met een gemiddelde van minder dan 1% jaarlijkse groei. Het adoptieproces onder installateurs verloopt veel trager in vergelijking met bijvoorbeeld architecten en aannemers.

De hogere adoptie van BIM door andere partijen, zoals architecten, ingenieurs en aannemers, zal zeker een rol spelen bij het stimuleren van het gebruik van BIM onder w-installateurs – zoals we zagen, grote installatiebedrijven werken al meer met BIM dan de rest. Echter, de niveaus die we zien onder architecten lijken onrealistisch om te bereiken door de installatiesector. Dit is voornamelijk te wijten aan drie redenen: 1) architecten zijn betrokken in een vroeg stadium van een bouwproject, terwijl installatiebedrijven pas later aan bod komen in de keten; 2) in het geval van complexe installaties, zijn ingenieursbureaus vaak betrokken bij de ontwikkeling van het BIM-model; en 3) veel installateurs hebben een lager aandeel nieuwbouwprojecten in hun portefeuille en een groot aantal ad-hoc renovatieklussen waar BIM momenteel geen rol speelt.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media-oriëntatie Q1 2023

2023 106 pagina's

Ontrafel de trends op het gebied van mediabetrokkenheid onder Europese architecten in Q1 2023. Duik in hoe verschillende mediakanalen worden gebruikt voor informatie, inspiratie en professionele groei.

Bouw

Prefab in aanbouw Q3 2023

2023 90 pagina's

Verdiep je in de invloedrijke rol van aannemers binnen de besluitvormingseenheden van de bouw. Onderzoek de dynamiek en de mate van impact die aannemers hebben bij cruciale bouwbeslissingen.

Bouw

Duurzaamheid & Circulariteit H1 2023

2023 54 pagina's

Verken de toepassing van duurzaamheids- en circulariteitspraktijken bij aannemers in H1 2023. Ontdek de drijvende krachten achter de verschuiving naar duurzamere bouwpraktijken en de voordelen die ervan worden geplukt.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Trainingsbehoeftes Q2 2023

2023 106 pagina's

Dit rapport biedt een overzicht van de gewoonten en voorkeuren van installateurs met betrekking tot hun opleiding. Bovendien omvat het rapport de alomtegenwoordige uitdaging van het tekort aan arbeidskrachten en onderzoekt het de strategieën van de sector om dit probleem op te lossen.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages