Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Maja Markovic

BIM BEKENDHEID RAP GESTEGEN ONDER E-INSTALLATEURS

Grote stijging BIM bekendheid onder e-installateurs

In Europa is het percentage e-installateurs die bekend zijn met BIM flink gestegen, van 26% in 2018 naar 45% in 2020. De bovenstaande grafiek laat zien dat in alle acht onderzochte markten een stijging in BIM bekendheid heeft plaatsgevonden. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is BIM het meest bekend, respectievelijk 75% en 52% van de e-installateurs zijn daar bekend met BIM. Dat is niet verassend, aangezien juist die landen koploper zijn in BIM gebruik in de bouwsector in het algemeen. Wat wel opvalt is de nummer 3, Polen, waar bekendheid met BIM onder e-installateurs het sterkst is toegenomen, van slechts 17% in 2018 naar maar liefst 45% in 2020.

BIM gebruik onder e-installateurs blijft achter

Bekend zijn met BIM wil niet zeggen dat e-installateurs BIM ook daadwerkelijk gebruiken in hun projecten. De bovenstaande grafiek laat zien dat ondanks een sterke stijging in BIM bekendheid, het gebruik van BIM door Europese e-installateurs in de afgelopen twee jaar nauwelijks is toegenomen.

Desalniettemin is bekendheid met BIM de eerste stap naar BIM gebruik. De stijging in bekendheid laat zien dat e-installateurs steeds vaker BIM tegenkomen in hun projecten. Gebaseerd op hun intentie om BIM te gaan gebruiken in de komende twee jaar, kunnen we de inschatting maken dat BIM gebruik onder e-installateurs zal stijgen naar 13% in 2022.

Houdt de grotere installatiebedrijven in de gaten

Een geschat gebruik van BIM van 13% onder e-installateurs in 2022 lijkt niet echt uitnodigend voor fabrikanten van elektrische installatieproducten om te focussen op BIM-gerelateerde diensten en ondersteuning voor deze doelgroep. Het dienstenonderdeel van onze Q3 2020 Electrical Installation Monitor laat ook zien dat de vraag naar dergelijke diensten gemiddeld relatief laag is.

Maar vergeet niet dat BIM vaker wordt toegepast in grotere projecten, waarbij ook vaker grotere installatiebedrijven betrokken zijn. Wanneer we BIM-gebruik bekijken per FTE categorie, zien we dat van de grotere installatiebedrijven (15+ FTE) al 13% BIM gebruikte in hun projecten in 2020. Het gevolg is dat in de meeste landen de vraag naar BIM-gerelateerde diensten vanuit de fabrikant ook flink hoger is onder de grotere installatie bedrijven dan onder de kleinere. Op korte termijn kan het dus best lucratief zijn oog te houden op de grotere installatiebedrijven, waar het aankomt op BIM gebruik en de vraag naar BIM-gerelateerde diensten en ondersteuning.

 

Om hierbij te helpen zullen we het thema van de Q3 2021 European Electrical Installation Monitor toespitsen op BIM. Voor verdere informatie over BIM in de elektrische installatiesector, over diensten die e-installateurs van fabrikanten verwachten, en over de diensten die e-installateurs aanbieden aan hun klanten, verwijzen we naar de Q3 2020 European Electrical Installation Monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages