Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 15 June 2023 I Jeroen de Gruijl

Architecten verliezen beslissingsbevoegdheid, maar blijven meester van de esthetiek

De rollen en invloed van alle belanghebbenden in het ontwerp- en bouwproces van gebouwen zijn aan het veranderen. Naarmate andere partijen zoals gebouweigenaren, hoofdaannemers en ingenieurs meer invloed krijgen in eerdere stadia van het proces, zien we dat architecten steeds meer evolueren van solobeslissers naar medebeslissers.

 

Dat betekent dat naast de architect andere partijen ook meer invloed krijgen op de keuzes voor bouwmaterialen en merken. Daardoor moeten fabrikanten van dergelijke producten mogelijk hun marketinginspanningen aanpassen om de relevante besluitvormers effectief te bereiken. Om dit te doen, hebben ze een dieper inzicht nodig in de besluitvorming in het bouwproces, en daarom is dat een regelmatig aandachtspunt van onze European Architectural Barometer.

 

Uit recente resultaten van interviews met architecten uit acht Europese landen blijkt dat architecten inderdaad vaker medebeslisser zijn. De invloed van andere partijen op de materiaal- of merkkeuze varieert echter en is sterk afhankelijk van het onderdeel van het gebouw en het type materiaal.

 

Andere partijen hebben de meeste invloed op installaties in gebouwen

 

Onze resultaten laten zien dat de invloed van architecten het kleinst is als het gaat om de systemen die meer te maken hebben met de functionaliteit van het gebouw en zijn omgeving, zoals elektrische en HVAC-installatieproducten, energiebeheer- en domoticasystemen, zonnepanelen en EV-laders. In sommige gevallen zijn architecten zelfs helemaal niet betrokken bij de beslissing voor bepaalde systemen.

 

Door technische ontwikkelingen zijn deze systemen complexer geworden en zijn de mogelijkheden talrijker geworden. Gebouweigenaren hebben daardoor meer keuzemogelijkheden in het begin van het proces en hebben meer invloed op beslissingen die uiteindelijk de functionaliteit van hun gebouw bepalen.

 

De toenemende complexiteit van materialen en systemen maakt het ook moeilijker voor de architecten om voldoende kennis te hebben om zelf de juiste producten en merken te kiezen of specificeren. Daarom doen architecten steeds meer een beroep op specialisten zoals engineers of gespecialiseerde installateurs die helpen bij het kiezen van de meest geschikte materialen en merken voor installaties in het gebouw.

 

Architecten blijven echter meester van hun eigen specialiteit

 

In tegenstelling tot de bovengenoemde installaties beslissen de architecten het vaakst zelf wanneer het gaat om de esthetische aspecten die de look en feel van een gebouw bepalen. In de praktijk betekent dit dat architecten vaak zelf beslissen of specificeren over materialen voor de buiten- en binnenkant van de schil van het gebouw, zoals gevel-, muur-, dak- en isolatiematerialen en daglichtoplossingen.

 

Dit past in het bredere beeld van toenemende specialisatie van partijen in de bouw. Terwijl gespecialiseerde partijen meer invloed krijgen bij beslissingen over bepaalde systemen en materialen, zijn de architecten het meest invloedrijk in hun eigen specialisme, de beslissingen die de esthetiek van het gebouw bepalen. Over het algemeen weerspiegelen de veranderende besluitvormingsrollen in het ontwerp- en constructieproces van gebouwen een bredere trend naar meer samenwerking, integratie en specialisatie in de industrie, gedreven door de noodzaak om efficiëntere en duurzamere gebouwen te leveren.

 

Om bij te blijven met deze veranderende rollen, trends en ontwikkelingen in het bouwproces, verwijzen we u naar de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages