Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 20 June 2022 I Jeroen de Gruijl

Architecten verbinden circulariteit vooral met materiele aspecten

Europese architecten zijn meer bewust van en bezig met duurzame bouw dan met circulaire bouw, zoals we in een eerder artikel lieten zien. Toch zegt 75% van de architecten uit de acht landen die elk kwartaal voor de European Architectural Barometer onderzocht worden dat ze weten wat circulair bouwen is en 29% zegt dat hun bedrijf daar actief mee bezig is. Maar wat bedoelen architecten eigenlijk wanneer ze het over circulaire bouw hebben?

Dat is één van de vragen die beantwoord wordt in het Q1 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy. Voor we in de interviews onze definitie van circulariteit uitlegden, vroegen we de architecten niet alleen of ze bewust van of bezig met circulariteit waren, maar ook hoe ze circulaire bouw omschrijven.

Architecten verbinden circulariteit vooral met materiele aspecten

De omschrijvingen die architecten associëren met circulariteit draaien vooral om hergebruik van materialen en het hergebruiken van afval. Het beperken van afval en gebruik van bio-based materialen staan ook in de top zes omschrijvingen van circulaire bouw. Dit laat duidelijk zien dat architecten in hun definitie van circulariteit het concept vooral verbinden met de bouwmaterialen die gebruikt worden voor een gebouw.

Circulariteit gaat over veel meer dan hergebruik van materialen

Nadat we bovenstaande vragen gesteld hadden, gaven we de architecten definities van circulariteit en circulaire bouw. We omschreven circulaire economie als een systeem gericht op voortdurend gebruik van grondstoffen en het elimineren van afval. In circulaire bouw richten alle partijen die betrokken zijn bij de totale levenscyclus van een gebouw zich op het minimaliseren van gebruik en maximaliseren van hergebruik van bouwmaterialen en van de gebouwen zelf in elke stap vanaf het vroegste begin van het bouwproces.

Hoewel het gebruik van gerecyclede materialen een belangrijk aspect is van dit concept, omvat circulair bouwen veel meer dan enkel het hergebruiken van materialen. Het gaat ook over mogelijk hergebruik van grotere producten die uit die materialen zijn opgebouwd, en over het hergebruik van zelfs hele gebouwen of delen daarvan al meenemen in de ontwerpfase van het bouwproces.

Bij een hoog niveau van integratie van circulariteit in het bouwproces wordt bijvoorbeeld de levensduur van een gebouw gemaximaliseerd door mogelijke toekomstige functies van het gebouw al mee te nemen in het ontwerp, zodat het met minimale middelen hergebruikt kan worden wanneer het gebouw zijn originele doel heeft volbracht. Hergebruik kan ook vergemakkelijkt worden door een ontwerp waardoor delen van een gebouw makkelijk gedemonteerd en gemonteerd kunnen worden.

Zie concepten door de ogen van architecten

Uitgezonderd ‘renovatie’ werden deze aspecten van circulaire bouw, die draaien om het hergebruik van hele gebouwen of delen daarvan, nauwelijks genoemd door de architecten. Voor fabrikanten van bouwmaterialen en producten laat dit voorbeeld zien hoe belangrijk het is om goed te weten hoe bepaalde concepten worden gezien en uitgelegd door je doelgroepen.

Hun blik op en definitie van brede concepten zoals circulariteit en duurzaamheid kan verschillen van de eigen definitie waarop sales en marketingstrategieën worden gebaseerd. Reden te meer om die concepten door de ogen van de doelgroep te bekijken. Voor een volledig overzicht van de ideeën van architecten over duurzaamheid en circulariteit in acht Europese landen verwijzen we naar het Q1 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages