Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 17 January 2023 I Zeynep Kutsal

Arbeidstekorten en een groeiende werklast maakt het leven van schilders zwaarder

Arbeidstekort is een van de grootste uitdagingen waar de Europese schildersector mee te kampen heeft. Omdat de uitstroom van arbeid, voornamelijk door schilders die met pensioen gaan, groter is dan de instroom van nieuwe generaties schilders, vormen arbeidstekorten een steeds groter probleem voor professionele schilderbedrijven.

Daarom onderzoeken we arbeidstekort al jaren in de Painter Insight Monitor van USP Marketing Consultancy, waarvoor we jaarlijks 2200 professionele schilders uit 11 belangrijke Europese markten interviewen. Volgens de resultaten van het 2022 rapport verwacht nog een groter percentage Europese schilders te maken te krijgen met arbeidstekorten.

Nog meer Europese schilders zien tekort aan professionele schilders

Drie kwart van de Europese schilders geeft aan dat er in hun land een tekort aan professionele schilders is in 2022, een flinke stijging vergeleken met de 64-65% van de afgelopen twee jaar. Evenals in voorgaande jaren zijn tekorten het meest nijpend in Duitsland en Nederland, waar 90% van de schilders arbeidstekort ziet in hun sector.

In de meeste andere landen is de perceptie van arbeidstekorten significant gestegen, en de meest dramatische stijging is te zien in Spanje. In 2021 waren Spaanse schilders het minst geraakt door arbeidstekort, met slechts 45% die aangaf dat er tekorten waren aan professionele schilders. In 2022 is dat percentage gestegen naar maar liefst 69%. In Denemarken steeg het percentage eveneens rap, van 56% in 2020 naar 85% in 2022.

Arbeidstekorten zullen blijven stijgen

Zoals de afbeelding laat zien stijgt de gemiddelde leeftijd van de Europese schilders nog steeds. De babyboom generatie (nu 58 jaar of ouder) vertegenwoordigt momenteel ongeveer een kwart van de schilders, en die zullen binnen een decennium de markt verlaten voor een welverdiend pensioen.

Ondertussen daalt het percentage van de generatie schilders jonger dan 35 jaar op jaar, het meest recent van 10% in 2020 tot slechts 7% van de schilders in 2022. Door deze trends, die de uitstoom van arbeid die groter is dan de instroom goed laten zien, is het duidelijk dat arbeidstekorten de Europese schilders de komende jaren zullen blijven plagen.

Ondertussen groeit de werklast van de schilders

Terwijl arbeidstekorten het aanbod van schilderwerk aantast, is de vraag groot. Meer dan de helft van de Europese schilders verwacht dat hun werklast dit jaar zal stijgen.  Het netto resultaat is dat minder schilders meer schilderwerk moeten doen, wat door heel Europa een hoop druk legt op de schilderbedrijven.

Voor fabrikanten van verf en schilderproducten ligt hier een kans om te helpen en de situatie van de schilders wat te verlichten. Dat kan door oplossingen aan te bieden die tijd besparen en efficiëntie vergroten bij het schilderwerk zelf, of bij andere werkzaamheden die tijd van professionele schilders in beslag nemen, bijvoorbeeld het zoeken naar informatie over producten.

In het kader van de mediaoriëntatie van schilders, het themaonderwerp van de 2022 Painter Insight Monitor, kunnen fabrikanten tijdbesparing en efficiëntie faciliteren door bijvoorbeeld instructievideo’s en makkelijk te vinden online productinformatie aan te bieden. Voor een overzicht van trends en mogelijkheden in 11 Europese markten, is de 2022 Painter Insight Monitor van USP Marketing Consultancy direct beschikbaar.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages