Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 25 May 2020 I Veerle Forschelen-Janssen

1 OP DE 5 NEDERLANDERS WIL IN TINY HOUSE WONEN

20% van de Nederlandse woonconsumenten zou in een tiny house willen wonen, bijna 30% van de sociale huurders

Van alle Nederlanders zegt 20% het tiny house concept een interessant concept te vinden en er zelf ook wellicht in te willen gaan wonen. Nog eens 42% vindt het een interessant concept maar ziet zichzelf nog niet in een tiny house wonen. De interesse om zelf in een tiny house te wonen is hoger dan gemiddeld onder jongeren (tot 35 jaar) en zogenaamde empty-nesters (tussen 50 en 75 jaar oud). Logischerwijs is de interesse minder groot in de leeftijdsgroep 35 tot 50 (vaker gezinnen, waarvoor ruimte doorslaggevend is in een woning) en ouderen (boven de 75 jaar, die in een vervolgwoning vaker op zoek zijn naar extra comfort of zorg).

De interesse is met name hoog onder huurders, maar liefst 29% van de sociale huurders in Nederland zegt wellicht in een tiny house te willen wonen. Ook hier zien we dat het met name jongeren (onder de 35 jaar) zijn en de groep tussen de 50 en 75 jaar. De afmeting van een tiny house is de belangrijkste reden om geen interesse te hebben. Aan de andere kant zorgt juist de beperkte oppervlakte voor geïnteresseerden, naast het duurzaamheidaspect.  Voor starters geldt daarnaast dat de flexibiliteit en prijs als groot voordeel wordt gezien.

Twee uitdagingen, 1 oplossing

De twee grootste uitdagingen voor de corporatiesector de komende jaren, het woningtekort en de verduurzamingsopgave, vinden een oplossing in tiny houses. De grote interesse onder huurders is daarom ook hoopgevend. De afgelopen jaren zijn er door corporaties al diverse tiny house projecten ontwikkeld. Enerzijds in de vorm van seriematig geproduceerde prefab microwoningen, geplaatst op een tijdelijke locatie als (tijdelijke) verlichting van de lokale woningmarkt. Vaak hebben bij dit soort projecten bepaalde doelgroepen voorrang, zoals spoedzoekers, asielzoekers of jongeren. Aan de andere kant experimenteren en participeren ook steeds meer corporaties in zogenaamde co-creatie projecten met toekomstige bewoners. Hierbij ligt het initiatief soms bij de toekomstige bewoners en soms bij de corporatie. In dit soort projecten ligt de nadruk veel meer op het duurzaamheidsaspect en de participatie dan op tijdelijk en snel.

Goed voorbeeld doet volgen

Corporaties zijn soms nog wat huiverig om te starten met een project van een of meerdere tiny houses. Is er wel voldoende interesse? Hoe werkt de participatie van toekomstige bewoners? Wie draait voor welke kosten op? Wat als de huurder gaat verhuizen? Maar ook welke materialen en nieuwe duurzame toepassingen kunnen worden toegepast? Vragen die juist door collega-corporaties, die al een dergelijk project hebben doorlopen of in dezelfde fase van ontwikkeling zitten, kunnen worden beantwoord. Naast het feit dat er door (en voor) bewoners al vele blogs met ervaringen worden geschreven is het voor corporaties en gemeenten ook belangrijk om ervaringen te horen en te delen. Geslaagde projecten zijn belangrijk om gemeenten en corporaties die nog twijfelen over de streep te trekken en zo als katalysator te gaan werken bij deze ontwikkeling.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages