Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Geen onderdeel van een categorie I gepubliceerd 29 June 2022 I Dirk Hoogenboom

BIM-gebruik onder installateurs groeit langzaam maar heeft enorm potentieel

Building Information Modelling (BIM) is één van de belangrijkste ontwikkelingen in de bouwsector. Behalve dat het een belangrijk onderdeel is van digitalisatie van het bouwproces, heeft BIM ook raakvlakken met andere trends en ontwikkelingen in de bouw. Het gebruik van BIM maakt bijvoorbeeld het bouwen van steeds complexere gebouwen, snelle duurzaamheidsberekeningen en het gebruik van prefabricatie en het reduceren van faalkosten mogelijk en makkelijker. Als centraal element heeft BIM zo de mogelijkheid de bouw werkelijk te veranderen.

Veranderingen in de bouwsector nemen doorgaans echter eerder de vorm aan van gestage evolutie dan van snelle revolutie, en dat geldt ook in het geval van BIM. We hebben dat bijvoorbeeld eerder gezien in de trage adoptie van BIM onder architecten sinds onze metingen begonnen in 2009. Desalniettemin is BIM gebruik gestaag gegroeid, en in 2021 maakte 44% van de Europese architecten al gebruik van BIM.

Nu een substantieel deel van architecten al BIM gebruikt, rijst de vraag in hoeverre BIM ook wordt opgepakt door partijen die pas later in het bouwproces betrokken zijn, zoals installateurs. Voor de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy vroegen we w-installateurs uit zes Europese landen naar hun bekendheid met, en adoptie en gebruik van BIM.

BIM-gebruik onder w-installateurs groeit maar langzaam

Hoewel het percentage Europese installateurs dat afweet van BIM snel stijgt, groeit het aantal dat er ook gebruik van maakt maar erg traag. Dit lage gebruik en trage adoptiegraad doet denken aan waar architecten zich een decennium geleden bevonden, en is vrij makkelijk te verklaren. Voor architecten, die meestal sowieso design software gebruiken, heeft BIM een directe meerwaarde door bijvoorbeeld de extra ontwerpinformatie en directe clash-controle. Installateurs werken vaak op een wat traditioneler manier en gebruiken nog tekeningen. Om te beginnen met BIM moeten zij niet alleen investeren in de software, maar moeten ze ook een collega trainen of aannemen die de BIM expert van het bedrijf wordt. Zonder een directe meerwaarde is dat voor veel installatiebedrijven nog steeds een te grote investering.

In sommige gevallen weegt de directe meerwaarde echter wel op tegen de investering. Nederland is bijvoorbeeld een koploper in BIM-gebruik, waar al veel bouwprojecten met BIM worden uitgevoerd. Daardoor is het aantrekkelijker voor installatiebedrijven om ook BIM te gaan gebruiken, en bijna een kwart van de Nederlandse installateurs werken al in BIM. In de andere vijf onderzochte landen ligt het gemiddelde percentage w-installateurs die BIM gebruiken echter nog ruim onder de tien procent.

De toekomst van BIM in de installatiesector

Een vrij betrouwbare voorspelling is dat BIM-gebruik onder w-installateurs de komende jaren traag maar gestaag zal groeien. Dat adoptiepatroon over de jaren ook bij architecten gezien. De volgende groep van bouwprofessionals waaronder BIM-gebruik sneller zal gaan stijgen zijn de aannemers. Zodra BIM-gebruik onder hen wat normaler is, verwachten we dat de adoptiegraad onder w-installateurs ook sneller zal gaan stijgen, als eerste onder de grotere installatiebedrijven die vooral nieuwbouwprojecten doen.

Uiteindelijk heeft BIM aan w-installateurs hetzelfde te bieden als aan andere partijen in het bouwproces. Zij willen immers ook faalkosten reduceren en hebben ook steeds meer te maken met duurzaamheidsberekeningen, prefabricatie en steeds complexere installaties in steeds complexere gebouwen. Er ligt dus een enorm potentieel in het gebruik van BIM dat de meeste w-installateurs nog niet ervaren hebben maar dat ze in de toekomst zullen ontdekken en gaan gebruiken. Voor meer informatie over BIM-gebruik onder w-installateurs in zes belangrijke Europese markten, en over hun omzetontwikkelingen en orderportefeuilles, verwijzen we naar het Q1 2022 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages