Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all

onderzoek / Segmentatie

Segmentatie

Een klantsegmentatieonderzoek kan helpen om de onvervulde behoeften van je klanten beter te begrijpen. Vooral in de complexe zakelijke waardeketen van de bouw-, installatie- en doe-het-zelfsector is inzicht in de individuele klantsegmenten/persona’s van vitaal belang voor de ontwikkeling van een effectieve marketing- en verkoopstrategie. Als gespecialiseerd onderzoeksbureau voor de bouw-, installatie- en doe-het-zelfmarkt kan USP terugvallen op meer dan drie decennia ervaring in het uitvoeren van segmentatiestudies en het verschaffen van inzichten en advies aan onze klanten.

Op maat gemaakt

Ons onderzoek wordt altijd aangepast aan uw behoeften en helpt u door middel van inzichten en advies uw bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Toonaangevende marktexperts

Maak gebruik van onze meer dan 30 jaar expertise in de bouw-, installatie- en doe-het-zelfmarkt.

Inzichten en advies

Onze missie is om inzichten en advies te bieden, niet enkel data.

Een selectie van klanten waar wij voor gewerkt hebben

Onderzoeksonderwerpen

Elk segmentatieonderzoek dat USP uitvoert, is uniek. Er zijn echter enkele elementen die vaak deel uitmaken van onze segmentatiestudies.

Demografische segmentatie

Het verdelen van de markt op basis van demografische factoren zoals leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, beroep, burgerlijke staat of gezinsgrootte. Deze kenmerken helpen bij het begrijpen van basiskenmerken van verschillende groepen belanghebbenden.

Psychografische segmentatie

Het groeperen van klanten op basis van hun levensstijl, waarden, overtuigingen, persoonlijkheidskenmerken, interesses, hobby's en attitudes. Deze segmentatie gaat dieper in op het begrijpen van het gedrag en de motivaties van (potentiële) klanten.

Gedragssegmentatie

Segmentatie op basis van feitelijk gedrag van (potentiële) klanten, zoals gebruikspercentage, loyaliteit, aankoopmomenten, kooppatronen, merkinteracties, digitalisering, openheid voor duurzaamheid en reacties op marketingstimuli. Dit helpt bij het identificeren van verschillende op gedrag gebaseerde segmenten.

Segmentatie op basis van behoeften

Het identificeren van segmenten op basis van specifieke behoeften, problemen of uitdagingen die (potentiële) klanten proberen aan te pakken. Deze aanpak is gericht op het begrijpen en vervullen van specifieke behoeften binnen verschillende klantgroepen.

Segmentatie op basis van waarde

Segmentatie op basis van de waargenomen waarde die (potentiële) klanten ontlenen aan het product of de dienst. Dit kunnen segmenten zijn die prioriteit geven aan prijs, kwaliteit, gemak of andere waardeproposities.

Segmentatievalidatie en profilering

Zodra segmenten zijn geïdentificeerd, omvat validatie en profilering het in detail analyseren en beschrijven van elk segment, inclusief hun kenmerken, behoeften, gedrag en voorkeuren. De volgende stap is om dit voor de totale populatie te valideren.

Wie heeft er baat bij?

Professionals op C-niveau

Professionals op het gebied van bedrijfs-/productontwikkeling

Marketing- en marktkennisprofessionals

Hoe kunnen we ons concurrentievoordeel vergroten door een beter begrip van onze (potentiële) klanten?

USP kan een gedetailleerd segmentatieonderzoek uitvoeren, dat alle belangrijke meetgegevens bevat die nodig zijn om segmenten en persona’s te ontwikkelen. De inzichten, gecombineerd met onze meer dan 30 jaar marktervaring in de bouw-, installatie- en doe-het-zelfsector, stellen ons in staat u te adviseren en te begeleiden over de resultaten om de verkoop- en marketingstrategie te verbeteren.

Hoe groot zijn de segmenten waarop onze nieuw te ontwikkelen producten zich zullen richten?

USP kan onderzoeken welke segmenten/persona’s waarschijnlijk geïnteresseerd zullen zijn in uw nieuwe productaanbod en de omvang van deze segmenten bepalen.

We moeten sleutelpersonen ontwikkelen op basis van marktsegmentatie

Als internationaal opererend marktgespecialiseerd onderzoeksbureau voor de bouw-, installatie- en doe-het-zelfmarkt kan USP zowel de persona’s ontwikkelen op basis van een bestaande segmentatie, als een nieuw segmentatieonderzoek uitvoeren. Met onze meer dan 30 jaar expertise in de bouw-, installatie- en doe-het-zelfmarkten kunnen we solide inzichten en advies leveren.

Experts

Dirk Hoogenboom

Manager Sales & Marketing

Maja Marković

Team Leader | Consultant

Veelgestelde vragen

  1. Kan USP persona’s ontwikkelen op basis van segmentatieonderzoek?

Ja, als marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in de marktsegmenten bouw, installatie en doe-het-zelf kunnen wij zowel het segmentatieonderzoek uitvoeren als persona’s afleiden uit de uitkomsten.

  1. Welk type methodologie gebruikt USP als het gaat om segmentatieonderzoek?

Dit is uiteraard afhankelijk van uw wensen en de haalbaarheid van het veldwerk. B2B-doelgroepen in de bouw- en installatiemarktsegmenten reageren in veel gevallen niet goed op online onderzoek. Bovendien is de beschikbaarheid van online panels voor doelgroepen als aannemers, installateurs, schilders en dergelijke zeer laag en doorgaans van lage kwaliteit. Dit is de reden waarom USP regelmatig telefonische B2B-segmentatiestudies uitvoert om de representativiteit en de hoogste kwaliteit van de resultaten te garanderen. Dit geldt zowel voor kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Voor B2C-doelgroepen is online onderzoek een veel reëlere optie. Naast het veldwerk omvatten segmentatiestudies doorgaans ook deskresearch en censusonderzoek.

  1. Kan USP een segmentatie/persona-onderzoek in meerdere landen tegelijkertijd uitvoeren?

Ja, een van de toegevoegde waarden van het werken met USP, naast onze dertig jaar ervaring in de bouw-, installatie- en doe-het-zelfsegmenten, is dat we onze onderzoeksprojecten in meerdere landen gelijktijdig kunnen uitvoeren met behulp van dezelfde methodologie en vragenlijst (uiteraard in moedertalen).

Neem contact met ons op

Zend ons een bericht

Neem dan contact op met ons kantoor of vul het contactformulier in, dan nemen onze specialisten contact met u op.

MAIL

[email protected]

TELEFOON

+31 10 2066900

ADDRESS

Max Euwelaan 51
3062 MA Rotterdam