USP Marketing Consultancy
a
M

De laatste Marktonderzoeken:

Waarom de trend naar meer uitbesteden is omgedraaid naar meer doe-het-zelven

Een klus in huis kan je op twee manieren aanpakken. Je doet het zelf, of je laat het door iemand anders doen. Jarenlang werden er in de Europese markt steeds meer klussen uitbesteed, en daalde dus het aantal klussen dat mensen zelf oppakten. Die trend is de laatste tijd echter omgeslagen. 

Veel recente veranderingen in de doe-het-zelfmarkt kunnen in verband worden gebracht met de effecten van de pandemie die we allemaal hebben meegemaakt. Niet in de laatste plaats de dramatische toename van klusprojecten in 2020 en 2021. Het zou echter te gemakkelijk zijn om corona de schuld te geven van de verschuiving van toenemende uitbesteding van klussen naar meer doe-het-zelfklussen, zoals blijkt uit de resultaten van de European Home Improvement Monitor van USP Consultancy. 

De trend brak al voor COVID 

Al bijna een decennium meten we de balans tussen doe-het-zelfklussen en uitbestede klussen in de Europese markt. Vroeger was er een langzame maar gestage trend naar meer uitbesteding en bijgevolg een geleidelijke daling van het aandeel doe-het-zelfklussen. De redenen voor deze trend waren divers, maar demografie speelde een grote rol. 

Terwijl de gemiddelde leeftijd van de bevolking steeg, waren oudere generaties steeds minder capabel om klussen te doen die ze voorheen zelf deden. Ondertussen toonde de jongere generatie consumenten gemiddeld minder interesse in doe-het-zelven, wat resulteerde in een netto afname van doe-het-zelfklussen en een toename van uitbesteding. Ondertussen was de marktsituatie nog steeds accommoderend in die zin dat arbeidstekorten nog niet zo’n grote rol speelden, waardoor uitbesteding een betaalbare optie was. 

Zoals onze resultaten laten zien, bereikte het percentage uitbestede klussen echter zijn hoogtepunt in 2018, waarna het begon te dalen. Sindsdien is het aandeel van doe-het-zelfklussen gestaag gestegen en stijgt het nog steeds. Het is belangrijk op te merken dat er in 2018 en 2019 nog geen pandemie was. Daarom kan het keren van de trend van uitbestede versus doe-het-zelfklussen niet worden toegeschreven aan de coronacrisis. 

Lockdowns kunnen echter als katalysator hebben gewerkt 

Hoewel de pandemie misschien niet de oorzaak was, weten we dat deze een grote impact heeft gehad op de doe-het-zelfmarkt. Door coronabeperkingen waren meer consumenten aan huis gebonden en konden ze geen geld uitgeven aan uitgaan of vakantie. Dat betekent dat ze meer reden, tijd en budget hadden om te klussen in huis. 

Het resultaat was dat het aantal klussen dat consumenten in huis deden flink toenam. Ook zijn veel mensen die in normale tijden niet zelf zo een klus zouden doen tijdens de pandemie begonnen met doe-het-zelven. Daardoor hebben ze wat ervaring opgedaan, meer zelfvertrouwen gekregen en hebben ze misschien plezier en trots ervaren door de klussen zelf te doen. 

We weten dat er een sterke correlatie bestaat tussen de hoeveelheid doe-het-zelfervaring en de kans dat iemand zelf klussen oppakt in plaats van het uit te besteden. De kans is groot dat mensen die tijdens de pandemie zijn begonnen met klussen, dit zijn blijven doen. Dus hoewel de pandemie misschien niet de verschuiving naar meer doe-het-zelfklussen heeft veroorzaakt, fungeerde het wel als een katalysator voor die trend. 

Arbeidstekorten zijn de belangrijkste factor 

Dus als COVID er niet voor zorgde dat de trend brak, wat dan wel? De overheersende reden is dat in de jaren voor de pandemie het tekort aan arbeidskrachten nijpender begon te worden in de bouw- en renovatiesector, met hogere arbeidskosten tot gevolg. Dit zorgde ervoor dat veel consumenten zelf klussen voor het verbouwen van huizen gingen doen, waardoor ze arbeidskosten bespaarden en in plaats daarvan in materialen investeerden. Dit gold ook voor de oudere generatie, die langer dan verwacht doorging met klussen. 

Op ons laatste meetpunt, eind 2022, zien we dat de trend naar meer doe-het-zelven nog steeds doorzet. Ondertussen is het tekort aan arbeidskrachten nog groter dan voor de pandemie en maken inflatie en hoge materiaalkosten consumenten nog budget-bewuster dan voorheen. Daarom verwachten we dat consumenten zullen blijven besparen op arbeidskosten. Dat betekent dat de trend naar meer doe-het-zelven zich zal voortzetten, in ieder geval de komende jaren, totdat de demografische factor zijn inhaalslag maakt. 

Voor een volledig overzicht van de trends en ontwikkelingen in de doe-het-zelfmarkt in 11 Europese landen verwijzen we naar de European Home Improvement Monitor van USP Consultancy. 

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Marktrapporten

Een overzicht van onze onderzoeksmonitors en de doelgroepen die we onderzoeken.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.