Voor welke producten gebruiken Europese e-installateurs BIM?

BIM speelt een steeds belangrijker rol en wordt steeds meer gebruikt door verschillende professionals in de bouw. Zoals we echter zagen in een eerder artikel, verschilt de mate waarin en snelheid waarmee BIM wordt opgepikt door Europese e-installateurs sterk per land en per grootte van een installatiebedrijf. Voor het succes van marketingcampagnes en salesstrategieën die zich richten op BIM-gebruikende installateurs, is kennis van die verschillen essentieel voor producenten van installatieproducten.

Weten welke installateur BIM gebruikt is echter niet het zelfde als de BIM-gebruikende installateur kennen. Het zegt bijvoorbeeld niets over waarom die installateur BIM gebruikt, en geeft zelfs geen antwoord op een veel fundamenteler vraag: waar gebruiken e-installateurs BIM eigenlijk voor? Die vraag hebben we onder andere gesteld aan installateurs uit zeven belangrijke Europese markten voor het Q3 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

BIM wordt voor verschillende installaties en producten gebruikt

Op het eerste gezicht zijn kabels en bedrading een duidelijke winnaar. Meer dan de helft van de BIM-gebruikende Europese e-installateurs gebruiken BIM voor de installatie van kabels en bedrading. Maar de resultaten laten ook zien dat BIM wordt gebruikt voor een bredere verscheidenheid van installaties en producten. Meer dan een derde van BIM-gebruikende installateurs gebruikt het voor de installatie van verlichting, ongeveer een derde gebruikt het voor schakelaars, en net iets minder dan een derde gebruikt BIM voor elektriciteitskasten.

BIM-toepassing verschilt per type project

Het bovenstaande laat zien dat e-installateurs BIM gebruiken voor een verscheidenheid aan producten en installaties, maar dat BIM het meest gebruikt wordt voor de installatie van kabels en bedrading. Wanneer we inzoomen op verschillende typen projecten verandert dat beeld echter. In nieuwbouwprojecten wordt BIM bijvoorbeeld nog vaker gebruikt voor de installatie van kabels en bedrading. Dat terwijl BIM in renovatieprojecten juist vaker wordt gebruikt voor de installatie van verlichting, en relatief minder voor kabels en bedrading. Bovendien gebruiken BIM-gebruikende e-installateurs BIM voor een nog bredere verscheidenheid aan producten en installaties in renovatieprojecten dan in nieuwbouwprojecten.

Brede toepassing van BIM betekent kansen voor fabrikanten

E-installateurs die BIM gebruiken voor hun projecten zullen bij dat gebruik wel eens problemen ervaren en zullen behoefte hebben aan BIM-support van andere partijen. Producenten van installatieproducten hebben hier een kans om hun merkwaarde te vergroten en het aanbieden van BIM-support te gebruiken als marketingtool. Dat geldt niet enkel voor producenten van producten waar BIM momenteel veel voor gebruikt wordt. Zelfs als jouw producten niet bovenin de bovenstaande lijst staan zal het aanbieden van BIM-support steeds lucratiever worden, omdat verwacht wordt dat BIM-gebruik onder e-installateurs de komende jaren zal blijven stijgen.

Om marketingkansen die BIM-gebruik met zich mee brengt optimaal te gebruiken is het wel nodig om dieper in de geest van de BIM-gebruikende e-installateur te duiken. Het is bijvoorbeeld erg handig om te weten welke problemen en irritaties installateurs tegenkomen wanneer ze BIM gebruiken in hun projecten, of welke voordelen van BIM ze het meest waarderen. Bovendien, en wellicht nog belangrijker, is het essentieel om te weten wat BIM-gebruikende installateurs verwachten van support van fabrikanten van installatieproducten. Die informatie is beschikbaar in het Q3 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.