USP Marketing Consultancy
a
M

De laatste Marktonderzoeken:

Training is de manier om uw merk installatieproducten te onderscheiden

Winkels die alleen online verkopen hebben een grote impact gehad op de detail- en groothandel. Zozeer zelfs dat succesvolle online kanalen vaak worden gezien als bedreigingen die deze sector onherkenbaar veranderen. Fabrikanten kunnen overwegen te investeren om aanwezig en beschikbaar te zijn op die online kanalen. In sommige gevallen kan dat echter een vergissing zijn. Bijvoorbeeld als schilders uw doelgroep zijn. 

In de zakelijke waardeketen van de bouwsector vormen schilders een vrij traditionele groep professionals, in een sector die sowieso al vrij traditioneel is. Dat traditionele is ook terug te zien in de keuze van schilders voor aankoopkanalen, zoals blijkt uit de laatste resultaten van de Painter Insight Monitor, die zich richt op het koopgedrag van schilders uit elf Europese landen. 

Het merendeel koopt verf en verbruiksartikelen bij de traditionele gespecialiseerde groothandel 

Ongeveer zeven op de tien Europese schilders kopen verf en verbruiksartikelen bij gespecialiseerde groothandels. Op grote afstand volgen andere kanalen. Verf wordt soms rechtstreeks bij de fabrikant gekocht (17%), en zelden bij algemene groothandels. Hetzelfde geldt voor verbruiksartikelen (12% bij zowel fabrikant als algemene groothandel). Slechts in zeer zeldzame gevallen kopen schilders verf en verbruiksartikelen bij doe-het-zelfzaken. 

Het moet echter gezegd worden dat er substantiële verschillen tussen de landen bestaan. Maar liefst 95% van de Duitse schilders zegt bijvoorbeeld dat hun belangrijkste aankooppunt voor verf de gespecialiseerde groothandel is, terwijl dat aandeel in Groot-Brittannië 58% bedraagt en in Polen slechts 41%. In Groot-Brittannië koopt 30% van de schilders verf voornamelijk rechtstreeks bij de fabrikant, terwijl 44% van de Poolse schilders verf voornamelijk bij algemene groothandels koopt. 

Online winkels worden nauwelijks gebruikt, behalve voor elektrisch gereedschap 

Er is één ding dat schilders uit alle landen gemeen hebben: ze kopen nauwelijks of nooit verbruiksartikelen en vooral verf via winkels die alleen online bestaan. Alleen als het om elektrisch gereedschap gaat, wordt er vaker gebruik gemaakt van online winkels. Gemiddeld beweert acht procent van de Europese schilders dat hun belangrijkste aankooppunt voor elektrisch gereedschap online kanalen zijn. 

Acht procent lijkt nog steeds niet zo veel, maar gezien de schilderpopulatie van elf Europese landen betekent dit dat er via online kanalen een substantieel bedrag aan elektrisch gereedschap wordt uitgegeven. Ook zijn de landenverschillen groter als het elektrisch gereedschap betreft. Zelfs voor elektrisch gereedschap worden in Duitsland bijvoorbeeld nauwelijks online kanalen gebruikt, terwijl in Groot-Brittannië meer dan een kwart van de schilders beweert hun elektrisch gereedschap voornamelijk via online winkels te kopen. 

De inkoop van schilders is traditioneel, maar verwaarloos de online kanalen niet om hen te bereiken 

Ook als het gaat om de aanschaf van elektrisch gereedschap zijn schilders eerder traditioneel: gemiddeld kopen zes op de tien dit vooral bij de traditionele gespecialiseerde groothandel. Het is dus duidelijk dat het voor fabrikanten van verf, verf-gerelateerde verbruiksartikelen en elektrisch gereedschap een vergissing zou zijn om zwaar in te zetten op online kanalen om hun waren te verkopen. 

Dat betekent echter niet dat online kanalen volledig genegeerd moeten worden. Vooral in gebieden waar online kopen gebruikelijker is, of waar de schilderpopulatie meer online georiënteerd is in hun zoektocht naar informatie, kan online aanwezigheid de aandacht van schilders trekken. Desondanks blijft de traditionele groothandel de gemakkelijkste plaats om schilders te bereiken. 

Voor een volledig overzicht van het koopgedrag van schilders in elf Europese landen verwijzen wij u naar de Painter Insight Monitor van USP Marketing Consultancy. 

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Marktrapporten

Een overzicht van onze onderzoeksmonitors en de doelgroepen die we onderzoeken.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.