TOENEMEND GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIAKANALEN VOOR PROFESSIONELE DOELEINDEN DOOR LOODGIETERS EN W-INSTALLATEURS

Sinds 2018 is het aantal gebruikers van sociale media onder loodgieters en W-installateurs met gemiddeld 15% gestegen

Het aantal installateurs dat gebruik maakt van sociale mediakanalen groeit, maar de ontwikkelingen verschillen per land. We kan zien dat Frankrijk, het land met het laagste aandeel gebruikers van sociale media in 2018 (slechts 15%), een inhaalslag maakt met een huidig aandeel gebruikers van 43%. Met deze nieuwe resultaten laat Frankrijk een aandeel gebruikers van sociale media zien dat vergelijkbaar is met dat van Polen, waar het gebruik van sociale media de afgelopen twee jaar vrij stabiel is gebleven (van 37% in 2018 tot 41% in 2020).

Naast Frankrijk, is het aandeel gebruikers in het Verenigd Koninkrijk ook aanzienlijk gegroeid in twee jaar tijd: van 58% in 2018 naar 79% in 2020. Met deze laatste resultaten presteert het Verenigd Koninkrijk zelfs beter dan alle andere landen, inclusief Nederland, dat in 2018 samen met het Verenigd Koninkrijk de eerste plaats deelde.

Het gebruik van mediakanalen door installateurs is divers en naast de gevestigde informatiebronnen winnen ook sociale media terrein. Dit zal het werk van de marketing- en communicatieafdelingen van fabrikanten zeker uitdagender maken. Aan de andere kant is het echter voor hen positief om te zien dat vooral een paar sociale mediakanalen belangrijk zijn, zodat er geen middelen worden geïnvesteerd in de platforms die nog steeds een zeer lage penetratie hebben onder hun doelgroep. De verschillen per land zijn aanzienlijk, wat betekent dat rekening houden met de lokale situatie essentieel is voor succesvolle communicatiecampagnes.

WhatsApp, YouTube en Facebook zijn de meest gebruikte sociale mediakanalen voor professionele doeleinden

Linkedin is het vierde belangrijke sociale mediakanaal voor de installateurs, maar het staat alleen in de top drie in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Over het algemeen zijn vooral WhatsApp en YouTube er in de afgelopen twee jaar in geslaagd om meer gebruikers onder de Europese installateurs te krijgen. WhatsApp is vooral gegroeid in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België, terwijl dit voor YouTube geldt in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

In Nederland is een negatieve trend te zien voor drie mediakanalen: Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze kanalen hebben aandeel onder de installateurs verloren.

Het doel van het gebruik van sociale media is in de loop van de tijd echter niet veranderd. Netwerken, adverteren, het tonen van eigen werk, het zoeken naar meningen van collega’s, het laatste nieuws bekijken, productinformatie of oplossingen voor technische problemen opzoeken zijn nog steeds redenen om de verschillende sociale mediakanalen te gebruiken.

Tot slot

Het gebruik van mediakanalen door installateurs is divers en naast de gevestigde informatiebronnen winnen ook sociale media terrein. Dit zal het werk van de marketing- en communicatieafdelingen van fabrikanten zeker uitdagender maken. Aan de andere kant is het echter voor hen positief om te zien dat vooral een paar sociale mediakanalen belangrijk zijn, zodat er geen middelen worden geïnvesteerd in de platforms die nog steeds een zeer lage penetratie hebben onder hun doelgroep. De verschillen per land zijn aanzienlijk, wat betekent dat rekening houden met de lokale situatie essentieel is voor succesvolle communicatiecampagnes.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Marktrapporten

Een overzicht van onze onderzoeksmonitors en de doelgroepen die we onderzoeken.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.