USP Marketing Consultancy
a
M

De laatste Marktonderzoeken:

Woningcorporaties

De klant is in de wereld van woningcorporaties steeds centraler komen te staan. Deze transitie van vastgoedgericht naar klantgericht is nog volop bezig. Daarbij komt dat van corporaties ook steeds meer wordt verwacht op het gebied van leefbaarheid en nieuwbouw. USP helpt corporaties de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen binnen beleid.

Klanten waar wij voor hebben gewerkt:

Laatste nieuws

  Wij helpen onze klanten met verschillende soorten onderzoeken.

   Dienstverlening

   Wilt u uw dienstverlening efficiënter en klantvriendelijker maken? USP helpt u met concrete handvatten waar binnen de klantprocessen zaken te optimaliseren. Ook adviseert USP u hoe de hele organisatie meer klantgericht te maken en hoe huurders meer en beter te betrekken bij deze verbeteracties.

   USP geeft u, naast de input voor het huurdersoordeel van de Aedes Benchmark, de inzichten die u nodig heeft om de kwaliteit van uw dienstverlening naar een hoger plan te brengen, wat resulteert in een scherpere en breed gedragen klantvisie, een efficiëntere procesgang en meer tevreden huurders.

   Woonbeleving

   De totale woonbeleving van de huurder gaat verder dan alleen de kwaliteit van de woning. Juist aspecten zoals het thuis voelen in de wijk en plezierig wonen komen hierbij aan bod.

   Woonbelevingsonderzoek meet de huidige ervaringen van huurders, maar ook de wensen en verwachtingen voor de toekomst. Niet alleen op corporatieniveau, maar ook om per wijk of complex concreet verbeterprioriteiten aan te geven en naderhand het effect van acties te evalueren.

   Woonbelevingsonderzoek kan ook input leveren voor het prestatieveld ‘Onderhoud & Verbetering’ van de Aedes-Benchmark.

   Imago

   Corporaties met een goede reputatie hebben een magneetwerking op vele vlakken. Ze worden bijvoorbeeld vaker betrokken bij nieuwe initiatieven, realiseren een hogere klanttevredenheid, trekken gemakkelijker (schaars) talent uit de arbeidsmarkt, etc. Hiernaast vergroot een sterke reputatie de interne binding van het personeel en beschermt het de organisatie bij zaken als financiële tegenslagen of mismanagement.

   Wilt u weten waarin uw imago zich positief of negatief onderscheidt en hoe u dat kunt verbeteren onder de relevante stakeholders (bewoners, medewerkers, overheid vastgoedpartijen)? Imago onderzoek biedt u inzicht in hoe er tegen uw organisatie wordt aankeken en op welke vlakken bijsturing nodig is in de positionering en daarmee het dagelijks handelen van uw organisatie.

   Haalbaarheid concepten

   De huidige woningmarkt vraagt om innovatieve concepten, zowel in bestaande bouw als in nieuwbouw. Beperkte ruimte in bepaalde gebieden versus verwachte krimp in andere gebieden, vraagt om een lokale aanpak om vraag en aanbod in kaar te brengen. De wensen van de huidige en nieuwe bewoners bieden hierin een belangrijk startpunt

   USP biedt inzicht en advies in de haalbaarheid en specifieke invulling voor diverse doelgroepen van woon- en zorgconcepten.

   Ken je klant

   Wonen huurders die financieel kwetsbaar zijn, relatief vaak in minder duurzame woningen en moeten we wellicht deze blokken voorrang geven bij groot onderhoud? Wonen er relatief veel kleine huishoudens in grotere woningen en staan deze groepen open voor een andere woning?

   Door in te zoomen op wie de klant is die in je woning woont en deze informatie te koppelen aan data over de woning en omgeving, kunnen beter prioriteiten gesteld worden bij bijvoorbeeld onderhoud of leefbaarheidsprojecten en kan ook het thema doorstroming van senioren verder lading krijgen. USP geeft dit inzicht en adviseert over mogelijke vervolgacties.

   Customer Journey

   Een customer journey (klantreis) is de persoonlijke ervaring van een klant (huurder) met uw organisatie. Het evalueren van een klantreis stelt u in staat om de sterke en zwakke punten van de processen binnen uw organisatie te verbeteren. Het delen van de klantreis in de organisatie met ketenpartners en in gesprek raken hoe het proces zo efficiënt en klantvriendelijk in te richten heeft bij veel corporaties al tot mooie resultaten geleid in het verbeteren van de klantgerichtheid en dienstverlening.  USP helpt u graag om dit ook voor uw organisatie inzichtelijk te maken.

   Markt Rapporten

   Lees meer over de markt rapporten die beschikbaar zijn voor deze product categorie.

    Vastgoed Monitor

    Samen met Vakmedianet zijn we in maart 2020 een bouw- en vastgoedbrede monitor gestart. Deze maandelijkse Bouw- en VastgoedMonitor geeft een beeld hoe het bij alle partijen uit de bouwkolom gaat. We meten omzetontwikkeling, de omzetverwachting, maatregelen en de consequentie op de strategie.

    Thema’s corporatiesector

    In februari 2021 is door een groot aantal partijen de Actie Agenda Wonen gepresenteerd met daarin dé belangrijkste thema’s voor de woningmarkt en mogelijke oplossingsrichtingen. Corporaties opereren binnen al deze thema’s. USP heeft daarom onderzoek uitgevoerd onder corporaties naar hun belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen, maar ook naar de verschillen in inzichten.

    Neem contact op

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze experts:

     Neem contact op met onze expert:

     Veerle Forschelen-Janssen

     Neem contact op met onze expert:

     Gerwin Sjollema

     Onderzoek

     Klanttevredenheid

     Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

     Branding

     Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

     Customer journey

     Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

     Product Ontwikkeling

     Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

     Markt exploratie

     Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

     Pricing

     Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

     Segmentatie

     Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

     Marktomvang

     Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

     Driver analyse

     Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

     Nieuws

     ​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

     Case Studies

     Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

     Marktrapporten

     Een overzicht van onze onderzoeksmonitors en de doelgroepen die we onderzoeken.

     Over ons

     Over ons, de organisatie en de mensen.

     Over USP

     Wat we doen, in woorden en getallen.

     Ons team

     Deze mensen maken USP.

     Vacatures

     We hebben verschillende uitdagende rollen.