USP Marketing Consultancy
a
M

De laatste Marktonderzoeken:

ONTWIKKELING EN TOEKOMST VAN PREFAB

  • Door: Dirk Hoogenboom
  • 28 januari 2022
  • Bouw, Prefab

Belang van prefab

Gezien het belang van de trend volgen we het gebruik van prefab al jaren en hebben we het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer van USP volledig toegespitst op het gebruik van prefab. Uit de resultaten van 1600 interviews met architecten uit acht Europese landen blijkt dat het gebruik en de groei van prefab per land sterk verschilt.

Nederland

Op het gebied van het gebruik van geprefabriceerde elementen in de bouw neemt Nederland duidelijk het voortouw. Nederlandse architecten melden dat in bijna de helft van de projecten een vorm van prefab wordt gebruikt. Gezien de krapte op de Nederlandse bouwmarkt is dit niet verwonderlijk, maar dit is niet de enige verklaring. Het gebruik van prefab gaat vaak hand in hand met digitalisering in de bouw en ook het BIM-gebruik in Nederland is relatief hoog. Daarnaast vormt de Nederlandse cultuur van rij- of rijtjeshuizen een goede voedingsbodem voor het gebruik van prefab in grote woningbouwprojecten.  

Spanje

Wat betreft het niveau van het gebruik van geprefabriceerde materialen komt Spanje op de tweede plaats, waarbij in 37% van de bouwprojecten een of andere vorm van geprefabriceerde materialen wordt gebruikt. Dit toont aan dat het tekort aan arbeidskrachten niet de enige olie op het prefab vuur is, maar dat de bouwcultuur, de gewoonte en de routine ook een rol spelen, gezien het feit dat Spanje historisch gezien altijd een hoog gebruik van prefab heeft gehad, vooral in de meergezinswoningen.

Overige landen

Duitsland, Polen en België blijven in het midden, waarbij bijna een derde van de projecten een of andere vorm van prefab bevat. Het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk lijken het minst gebruik te maken van geprefabriceerde elementen in de bouw, met respectievelijk 20%, 18% en 15% van de bouwprojecten die een of andere vorm van prefabricage bevatten. Voor de meeste van deze landen lijkt het gebruik van geprefabriceerde materialen te correleren met de omvang van het tekort aan arbeidskrachten, maar specifieker op het land gericht, blijkt dat er meer factoren in het spel zijn en dat het de moeite waard is om rekening te houden met landspecifieke trends. Het Verenigd Koninkrijk is daar een goed voorbeeld van. Het gebruik van geprefabriceerde elementen in slechts 20% van de Britse projecten lijkt wat laag, maar van alle landen is de manier van gebruik van geprefabriceerde elementen in feite geavanceerder in het Verenigd Koninkrijk, waar vaker gebruik wordt gemaakt van meer uitgewerkte 3D- of volumetrisch geprefabriceerde elementen.

Toekomst prefab

Wat de toekomst van prefab betreft, zijn de verwachtingen net zo gevarieerd als het huidige gebruik. Volgens de architecten wordt de grootste groei van het prefabgebruik in de komende vijf jaar verwacht in Spanje en Polen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Conclusie

Dit alles toont aan dat, hoewel een tekort aan arbeidskrachten en een vraag naar sneller en slimmer bouwen de ontwikkeling van het prefabgebruik kan verklaren, een diepere focus op land specifieke trends en contexten nodig is om met succes te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van prefab in Europa. Voor meer gedetailleerde informatie en cijfers verwijzen wij u naar het Q3 2019 rapport van de European Architectural Barometer van USP.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Marktrapporten

Een overzicht van onze onderzoeksmonitors en de doelgroepen die we onderzoeken.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.