USP Marketing Consultancy
a
M

De laatste Marktonderzoeken:

KUNNEN CORPORATIES VERDUURZAMINGSAMBITIES WAARMAKEN OF ZELFS VERSNELLEN?

  • Door: Veerle Forschelen-Janssen
  • 04 mei 2021
  • Wonen

Eerder verschenen al artikelen rondom het thema: 

In dit artikel staat centraal het versnellen van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Kwart corporaties kan niet voldoende investeren in zowel nieuwbouw als verduurzaming
Er ligt een grote druk op de investeringen van corporaties. Zowel op het gebied van nieuwbouw als betaalbaarheid als leefbaarheid als het verduurzamen van woningen wordt veel verwacht. Binnen de beperkingen van de hoge bouwkosten en extra lasten zoals de verhuurdersheffing is het lastig om alle ambities waar te maken.

Een kwart van de corporaties zegt dan ook het komend jaar niet voldoende te kunnen investeren in én nieuwbouw én verduurzaming van het bezit. Vooral middelgrote corporaties zeggen dit niet voor elkaar te krijgen. Toch zegt dus ook een groot deel dit wél waar te kunnen maken. De vraag is of deze corporaties inderdaad voldoende middelen hebben om én én te doen of dat er wellicht iets schort aan het ambitieniveau op de verschillende onderdelen.

Feit is dat er voor verduurzaming grote opgaven liggen en dat duidelijkheid over rendement versus investeringen vaak nog ontbreekt of onvoldoende is. Het is voor veel corporaties nog moeilijk om de business case rondom verduurzaming kloppend te krijgen. Toch zijn er ook (steeds meer) goede voorbeelden waar het wel lukt.

Samenwerkingsverbanden zorgen voor delen van ervaringen en kosten
Er zijn de afgelopen jaren al diverse corporaties die elkaar hebben gevonden in een samenwerkingsverband voor inkoop en misschien nog wel belangrijker het delen van ervaringen bij verduurzaming. Denk hierbij aan de Brabantse Duurzaamheidsalliantie. In een samenwerkingsverband lopen corporaties minder risico, kan er gebruik gemaakt worden van schaalvoordelen bij inkoop, maar is er ook meer ruimte voor innovatie en het uitvoeren van pilots. Zeer belangrijk in de snel ontwikkelende wereld van verduurzaming.  

Van draagvlak naar intrinsieke motivatie van bewoners
Echt succesvolle verduurzamingsprojecten worden gedragen door de bewoners. Waar het nu nog vaak draait om de juridische 70% voor draagvlak onder bewoners zou het veel meer moeten gaan om het creëren van intrinsieke motivatie en enthousiasme van huurders om achter deze verduurzamingsmaatregelen te staan. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens het onderhoud en na afloop. Het slagen van verduurzaming wordt bepaald door zowel technische oplossingen meer even zo zeer door gedrag en houding van de bewoner. Goed inzicht in ook deze ‘zachte’ kant van verduurzaming is dan ook essentieel voor het slagen van de grote verduurzamingsopgave van corporaties.

Klik hier, om het rapport met alle bevindingen uit dit onderzoek gratis op te vragen.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Marktrapporten

Een overzicht van onze onderzoeksmonitors en de doelgroepen die we onderzoeken.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.