a
M

De laatste Marktonderzoeken:

IS NEDERLAND KLAAR VOOR DE SMART KITCHEN?

  • Door: Geert-Jan Ariës
  • 28 januari 2022
  • Doe Het Zelf

Luxe nog niet doorslaggevend in het aankoopproces

Een luxe keuken is voor iedereen anders. Maar over het algemeen hebben luxe keukens de volgende kenmerken: het is uitgerust met apparatuur van hoge kwaliteit, er is een enorme keuzevrijheid wat betreft keukenopstelling, ze zijn vaak wat duurder en ze voldoen aan de laatste ontwikkelingen en trends op keukengebied (Bron: Tielemankeukens.nl).

Toch blijkt uit onderzoek van USP dat 85 procent van de consumenten liever voor efficiëntie kiest dan voor luxe (zie figuur 1). Maar hier lijkt verandering in te komen. De verwachting is namelijk dat de keukens de komende jaren luxer worden. Dit is onder andere gebaseerd op het feit dat de gemiddelde prijs per keuken sinds 2014 is gestegen met 29 procent (bron: USP Keuken Monitor). Consumenten lijken dus bereid meer te betalen voor een keuken, waarbij zij graag een hogere prijs betalen voor het gemak en comfort dat een luxere keuken biedt. Het gaat ze vaak niet primair om het apparaat, maar om de behoefte die het apparaat vervult (Vhelan, 2018). Ze zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in een vaatwasser die zijn watergebruik en energiegebruik aanpast aan de hoeveelheid vaat (bron: Smarthomemagazine.nl).

Zo blijkt uit figuur 1 dat de zes op de tien consumenten kwaliteit belangrijker vindt dan prijs en dat bijna driekwart van de consumenten aangeeft liever inbouwapparaten dan vrijstaande apparaten te hebben. Keukens worden dan ook steeds vaker geleverd met inbouwapparatuur. Neem bijvoorbeeld de vaatwasser, hiervan is 96 procent ingebouwd tegenover 93 procent in 2018.

Smart products doen hun intrede in de keuken

Nederland is koploper in het gebruik van smart producten in vergelijking met andere landen van Europa. Waar in Nederland nu ongeveer 27 procent al gebruik maakt van smart home producten in vergelijking met 11 procent in Europa, wordt voorspeld dat dit in Nederland 56 procent zal zijn in 2025 in vergelijking met 29 procent in Europa (Bron: Statista Global consumer survey).

Naar verwachting zal het gebruik en de omzet van de slimme apparaten in Nederland komende jaren alleen maar toenemen. Waar de omzet nu 198 miljoen euro is, wordt verwacht dat in 2025 dit 534 miljoen euro zal zijn. Dit is een stijging van bijna 170 procent. Ook de keukenmarkt zal hiervan profiteren. Denk aan een koelkast die waarschuwt wanneer voedsel op dreigt te raken, een fornuis dat mee denkt als een chef-kok of zoals eerder al benoemd een vaatwasser die zijn energie en watergebruik kan aanpassen aan de hoeveelheid vaat (bron: Smarthomemagazine.nl).

Slimme apparaten worden ook in de keuken steeds belangrijker. In 2018 gaf slechts 4 procent van de consumenten aan dat innovatieve functies een beslissingscriteria waren voor een keuken. In 2019 is dit gestegen naar 7 procent.

Geheel volgens verwachting blijkt uit Tabel 1 dat men in 2019 ook meer interesse heeft in een smart kitchen in vergelijking met 2018.

Conclusie en vooruitzicht

Het gebruik van slimme apparaten in de keuken staat nog in de kinderschoenen in Nederland. Maar het lijkt erop dat de slimme apparaten steeds belangrijker gaan worden in de Nederlandse keuken. Consumenten gaan steeds meer uitgeven aan hun keuken en in vergelijking met eerdere jaren worden slimme apparaten ook interessanter gevonden. Daarnaast wordt er voorspeld dat de omzet van slimme apparatuur komende jaren sterk zal gaan toenemen. Het is belangrijk dat producenten van keukens met de tijd mee gaan. Met Nederland als koploper in het toepassen van slimme apparatuur is het nu en komende jaren het moment om slimme apparaten vaker te introduceren in keukens.

De Keuken Monitor

De keukenmarkt wordt al jaren door USP onderzocht met de USP Keuken Monitor. Op twee momenten in het jaar wordt een bruto panel van circa 100.000 eigenaren en huurders van woningen online bevraagd of zij een complete nieuwe keuken, keukenapparatuur of keukenonderdelen ter vervanging hebben gekocht of van plan zijn om te kopen. Ook wordt gevraagd naar de oriëntatie die voorafging aan het kopen van een keuken of onderdelen.

Hiermee geeft USP een actueel, betrouwbaar en gedetailleerd beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse keukenmarkt, wat enorm belangrijk is omdat de consumentenmarkt continu aan verandering onderhevig is. Voorkeuren voor bepaalde producten, merken en type winkel(kanalen) veranderen en bestedingen worden zorgvuldig afgewogen. Hierbij komt ook nog dat vele aanbieders strijden om de euro’s van de consument. Om de eigen marktpositie goed in te schatten en tijdig te kunnen bijsturen is grip op de marktontwikkelingen en inzicht in het oriëntatie en aankoopgedrag essentieel.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Marktrapporten

Een overzicht van onze onderzoeksmonitors en de doelgroepen die we onderzoeken.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.