a
M

De laatste Marktonderzoeken:

Het percentage installateurs dat ook smart producten installeert is gestagneerd  

De vraag naar smart building producten is groter dan ooit, en niet alleen omdat ze meer controle of comfort bieden. Slimme oplossingen kunnen ook zorgen voor een efficiënter energieverbruik, en daardoor veel energie en geld besparen. In tijden van hoge energieprijzen en een algemene focus op duurzaamheid verschuiven deze producten dus van luxe naar noodzaak. De stijgende vraag is dus geen verrassing.

Wel verrassend is dat het percentage w-installatiebedrijven dat ook smart producten installeert gemiddeld niet mee is gestegen maar juist is gestagneerd. Dat blijkt uit de resultaten van de European Mechanical Installation Monitor, een continu onderzoek onder w-installateurs in zes Europese landen. Hoe kan die stagnatie van verklaard worden, nu installateurs de vraag naar installaties van smart producten juist zien stijgen?       

De gestage stijging van installateurs die smart producten installeren is gestokt

De ontwikkeling van de vraag naar smart building producten leek altijd al meer op een trage evolutie dan een snelle revolutie. Afgelopen jaren hebben we het percentage installatiebedrijven dat ook smart producten installeert op dezelfde gestage manier zien groeien.

Onze recente resultaten laten echter zien dat als we naar alle zes landen samen kijken, de gemiddelde groei is gestagneerd. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland laten nog steeds significante groei zien, maar verder is de groei marginaal en in Polen is er zelfs een daling te zien. Tegelijkertijd is er, zo laat hetzelfde onderzoek zien, een netto stijging van de vraag naar smart building producten in de meeste landen. Hoe kan het dan dat het percentage installateurs dat die installeert niet meegroeit?

Er is genoeg installatiewerk om op te pakken

Ergens tussen de 50% en 60% van alle installatiebedrijven houdt zich ook bezig met installatie van smart producten. Dat is ongeveer gelijk aan het percentage installatiebedrijven dat aangeeft de ontwikkeling van smart producten als positief te ervaren. Het lijkt er dus op dat installateurs die meer neutraal of zelfs negatief zijn over smart producten, die dus ook niet installeren.

Het is belangrijk te begrijpen dat er vaak een investering in training nodig is om te beginnen met het installeren van smart producten, omdat het gaat om complexe systemen en technologie. Ook kunnen er bij de eerste installaties problemen opdoemen die door onervarenheid erg tijdrovend zijn. Deze investering van tijd is het niet waard, aangezien tijd al schaars genoeg is.

Tijd is schaars omdat de hele installatiesector kampt met een grote vraag. Vooral in de w-installatiesector is de druk hoog door de energietransitie enerzijds en nijpende arbeidstekorten anderzijds. Er is dus genoeg vraag naar installatiewerk zonder smart producten. Voor installateurs die weinig affiniteit hebben met smart producten is er geen noodzaak om er mee te starten.

Installateurs die wel smart producten installeren doen dat vaker

Terwijl het percentage installateurs dat ook smart producten installeert gemiddeld gelijk blijft, zijn er door de grote vraag wel meer installaties van smart producten nodig. Als resultaat zien we dat installateurs die al smart producten installeren, dat ook steeds meer doen. Voor installateurs voor wie smart producten slechts een uitzondering waren, wordt het installeren van dergelijke producten steeds normaler.

Die ontwikkeling zal de komende jaren waarschijnlijk aanhouden. We verwachten dat het percentage installatiebedrijven dat zich met smart producten bezig houdt min of meer gelijk zal blijven, maar dat ze meer smart producten zullen installeren. Voor het volledig overzicht van installatiebedrijven en hun betrokkenheid bij installatie van smart producten in zes Europese landen verwijzen we naar de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Marktrapporten

Een overzicht van onze onderzoeksmonitors en de doelgroepen die we onderzoeken.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.