EUROPESE LOODGIETERS EN W-INSTALLATEURS VERWACHTEN MOEILIJKE TIJDEN IN 2020

In Q1 2020 zagen installateurs al een

dalende omzet Nog maar kort geleden, in Q4 2019, waren er meer installatiebedrijven met een stijgende omzet dan bedrijven met een dalende omzet vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2018. In Q4 2019 waren de verwachtingen voor Q1 2020 weliswaar wat getemperd, maar nog steeds positief.

Uit de resultaten van Q1 2020 blijkt nu dat in Duitsland, Polen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk meer bedrijven een dalende omzet rapporteren dan een stijgende omzet.

Verwachtingen voor Q2 en heel 2020

zijn pessimistisch De prognoses voor Q2 2020 zijn vrij somber; gemiddeld verwacht 6% van de installatiebedrijven dat hun omzet zal stijgen, tegenover 66% die een daling voorziet. Britse installateurs zijn het meest negatief; 85% verwacht een omzetdaling in Q2 2020.

De COVID-19 pandemie zal naar verwachting ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor Q2, maar voor de omzet over geheel 2020. De overgrote meerderheid van de installatiebedrijven in Europa (86%) verwacht dat de werkelijke omzet in 2020 gemiddeld 32% lager zal zijn dan de oorspronkelijk gebudgetteerde omzet. Poolse en Britse installateurs voorspellen de hoogste omzetdaling; respectievelijk 46% en 36%.

Kleinere bedrijven (tot 5 fulltime medewerkers) zijn pessimistischer en verwachten dat het negatieve effect op hun omzet nog groter zal zijn.

Ook orderportefeuilles dalen

Sinds Q4 2019 zijn de orderportefeuilles in de Europese installatiesector met gemiddeld 1,5 maand gekrompen. Installateurs in het Verenigd Koninkrijk (-2,8 maanden) en Frankrijk (-2,3 maanden) laten de grootste dalingen zien tussen Q4 2019 en Q1 2020. Uit een vergelijking tussen Q1 2019 en Q1 2020 blijkt dat de orderportefeuilles van Europese installatiebedrijven gemiddeld 1,1 maand lager zijn dan een jaar geleden.

Poolse en Nederlandse bedrijven kunnen hun huidige medewerkers het langst aan het werk houden; ongeveer 6 maanden. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk liggen de orderportefeuilles tussen de 3,4 en 3,6 maanden.

Sentiment onder installateurs is negatief, maar de realiteit kan minder somber zijn dan verwacht

Opgemerkt dient te worden dat dit onderzoek is uitgevoerd in de tijd dat veel landen aan het begin van de lockdown periode stonden. Daarom is het gemeten negatieve sentiment onder de installateurs logisch en kunnen de verwachtingen die zij ten tijde van het onderzoek hadden, in de komende periode veranderen, wanneer bepaalde landen beginnen met het versoepelen van de veiligheidsmaatregelen.

De bouwsector zelf is laatcyclisch; dit betekent dat bouw- en installatiebedrijven de impact van de corona crisis later zullen voelen dan andere spelers in de markt. Hoewel de impact van COVID-19 op de bouwsector onvermijdelijk zal zijn, zal de vraag of de daling in omzet en werk voor loodgieters en W-installateurs significant is, regelmatig moeten worden gemonitord en gemeten. Wij geloven nog steeds dat de vraag naar duurzaamheid, energie-efficiëntie en de verschuiving naar fossielvrije installaties behoren tot de belangrijkste drijfveren voor de sector.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.