USP Marketing Consultancy
a
M

De laatste Marktonderzoeken:

De kracht van het verkooppunt om schilders te bereiken moet niet onderschat worden 

Digitale media worden steeds belangrijker om Europese schilders te bereiken. In een voorgaand artikel zagen we dat jongere schilders veel vaker online informatiebronnen gebruiken dan de oudere generaties. Na verloop van tijd zal deze jongere generatie het overnemen en makkelijker bereikt kunnen worden via online kanalen. Voor fabrikanten van verf en schilderproducten worden daardoor die online kanalen steeds effectiever om hun merken te adverteren.  

Als we Europese schilders vragen naar hun belangrijkste bronnen van professionele informatie, staan online bronnen zelfs al bovenaan. Dat blijkt uit recente resultaten van de Painter Insight Monitor, een doorlopend onderzoek onder schilders uit 11 Europese landen. Maar betekent dat dan dat online kanalen de meest effectieve kanalen zijn om schilders te bereiken?  

painter insights monitor sustainability image

“Absoluut niet,” vertelt Zeynep Kutsal, consultant bij USP Marketing Consultancy en manager van de Painter Insight Monitor. “Ondanks de groei van het online kanaal is het verkooppunt nog steeds de belangrijkste bron van werk-gerelateerde informatie onder schilders, en dat zal nog lang zo blijven.” In het kader van de bovenstaande resultaten vroegen we haar om die boude uitspraak uit te leggen.  

“Schilders zijn nog steeds relatief traditioneel in hun mediagebruik” 

Ten eerste kan het percentage schilders dat als voornaamste informatiebron online bronnen noemt wel het grootste zijn van alle kanalen, maar het is nog steeds vrij laag vergeleken met andere professionals in de bouw. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar aannemers of installateurs, dan zijn de percentages die online bronnen noemen als belangrijkste informatiebronnen veel hoger dan die 30% van de schilders.”  

“Ook is maar één van de top vijf belangrijkste bronnen van informatie onder schilders een online bron,“ gaat Zeynep verder. “En hier vertegenwoordigt dat alle websites en zoekmachines die schilders gebruiken bij elkaar. Meer aannemers en installateurs hebben meer verschillende online bronnen in hun top vijf. Dus in die zin zijn schilders nog steeds relatief traditioneel in hun mediagebruik.” 

“Het verkooppunt is een belangrijker informatiebron voor schilders”  

De nummer twee en drie in de top vijf informatiebronnen voor schilders vertegenwoordigen beiden het verkooppunt. Het personeel en het informatiemateriaal bij het verkooppunt worden elk genoemd door rond de 20 procent van de schilders. “Wanneer we die samenvoegen en naar het verkoopkanalen als geheel kijken, is het verkooppunt een belangrijker bron van informatie voor schilders.” 

Gebaseerd op huidig gebruik kunnen fabrikanten zich dus wellicht beter richten op marketing via de verkooppunten in plaats van meer marketingbudget te wijden aan online campagnes. Maar we weten dat online kanalen meer gebruikt worden door jongere schilders, die uiteindelijk het stokje zullen overnemen van hun oudere collega’s. Hoe toekomstbestendig is investeren in marketing via de verkooppunten dan?   

“Meer gebruik van online kanalen betekent niet minder gebruik van offline kanalen”  

“De jongere generatie schilders gebruikt vaker online informatiebronnen dan de oudere, dat is waar. Maar als we kijken naar het gebruik van het verkooppunt als informatiebron, dan is er geen verschil tussen de generaties. Dus meer gebruik van online kanalen betekent niet minder gebruik van offline kanalen,” antwoordt Zeynep.  

Het is duidelijk dat het verkooppunt niet onderschat moet worden als kanaal om schilders te bereiken, zowel nu als in de toekomst. De meest efficiënte manier om dat kanaal te gebruiken varieert echter. Zoals Zeynep ten slotte opmerkt: “De beste manier en materiaal om te adverteren via het verkooppunt hangt af van het type product en het type kanaal waar het gekocht wordt.” Daarom is het koopgedrag van schilders en het gebruik van koopkanalen per productgroep de focus van het volgende Painter Insight Monitor rapport.   

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Marktrapporten

Een overzicht van onze onderzoeksmonitors en de doelgroepen die we onderzoeken.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.