BIM BEVINDT ZICH NOG IN DE VROEGE ADOPTIEFASE ONDER W-INSTALLATEURS

BIM-penetratie is niet significant veranderd in de afgelopen twee jaar

De installatiesector bevindt zich nog steeds in de vroege BIM-adoptiefase en het proces verloopt langzaam. Uit de laatste resultaten blijkt dat 31% van de installatiebedrijven wel eens van BIM heeft gehoord, terwijl 7% van hen BIM wel eens heeft gebruikt in een of meer van hun projecten. Het aandeel van bedrijven die BIM gebruiken, is sinds 2018 echter nagenoeg onveranderd gebleven. In het algemeen wijst dit erop dat de sector geen grote stappen heeft gezet om nieuwe manieren van werken in te voeren en de samenwerking met andere belanghebbenden in het bouwproces te verbeteren.

Kleinere bedrijven zijn minder bekend met BIM en melden het laagste BIM-gebruik

De soorten projecten waaraan men werkt en de bedrijfsgrootte hebben een grote invloed op de adoptie van BIM. Kleinere installatiebedrijven (tot 5 medewerkers) die voornamelijk aan renovatieprojecten werken, zijn minder bekend met BIM; slechts 1% van hen heeft enige ervaring met het werken met BIM. Grotere bedrijven vanaf 5 medewerkers verschillen over het algemeen niet veel in hun bekendheid met BIM, maar het gebruik van BIM is wel veel hoger onder de grootste installatiebedrijven (met 15 of meer medewerkers).

Nederlandse installateurs zijn koplopers in BIM-gebruik

De Nederlandse bouwsector loopt ver voorop als het gaat om BIM; we zie het hoogste BIM-gebruik onder Nederlandse architecten (81%) en het hoogste BIM-gebruik onder Nederlandse installatiebedrijven – bijna twee derde heeft wel eens gehoord van BIM en 19% heeft BIM al eens gebruikt in projecten. Duitse installateurs daarentegen, zijn het minst betrokken bij BIM – slechts 1% geeft aan één project te hebben gehad met BIM.

Tegen 2025 zal het BIM-gebruik in de installatiesector naar verwachting 11% bedragen

In de komende jaren zal de BIM-adoptie een laag tempo blijven volgen met een gemiddelde van minder dan 1% jaarlijkse groei. Het adoptieproces onder installateurs verloopt veel trager in vergelijking met bijvoorbeeld architecten en aannemers.

De hogere adoptie van BIM door andere partijen, zoals architecten, ingenieurs en aannemers, zal zeker een rol spelen bij het stimuleren van het gebruik van BIM onder w-installateurs – zoals we zagen, grote installatiebedrijven werken al meer met BIM dan de rest. Echter, de niveaus die we zien onder architecten lijken onrealistisch om te bereiken door de installatiesector. Dit is voornamelijk te wijten aan drie redenen: 1) architecten zijn betrokken in een vroeg stadium van een bouwproject, terwijl installatiebedrijven pas later aan bod komen in de keten; 2) in het geval van complexe installaties, zijn ingenieursbureaus vaak betrokken bij de ontwikkeling van het BIM-model; en 3) veel installateurs hebben een lager aandeel nieuwbouwprojecten in hun portefeuille en een groot aantal ad-hoc renovatieklussen waar BIM momenteel geen rol speelt.

Actueel nieuws

Voor meer informatie over onze expertise van en onderzoek naar bouwmaterialen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partner hieronder.
We helpen u graag.

Onderzoek

Klanttevredenheid

Krijg inzicht in de beleving van uw klanten en breng de tevredenheid in kaart.

Branding

Hoe kan uw merk zich beter onderscheiden van de concurrentie? Hoe wordt het merk waardevoller voor uw doelgroep?

Customer journey

Een customer journey is de individuele ervaring van een klant met uw bedrijf.

Product Ontwikkeling

Zorg voor inzicht vanuit de eindgebruiker van uw product. En voorzie daarmee de ontwikkeling en design teams van relevante input.

Markt exploratie

Zorg voor de inzichten die u nodig heeft om succesvol te zijn in nieuwe markten

Pricing

Pricing is en blijft de grootste winst factor. Wij helpen u de juiste prijs bepalen voor uw producten.

Segmentatie

Begrijp de onvervulde behoeftes van uw (potentiele) klanten, identificeer potentie voor groei en bereik uw doelgroep op een effectieve manier.

Marktomvang

Breng je potentiele ROI in kaart door de grootte van uw markt in kaart te brengen en realistische sales targets te bepalen voor nieuwe markten.

Driver analyse

Weet welke elementen van de klantervaring de meeste impact hebben op tevredenheid, aanbevelingen en klantbehoud.

Nieuws

​Lees onze artikelen gebaseerd op de inzichten uit onze marktrapporten. 

Case Studies

Marktonderzoek Case Studies en industrie specifieke ervaring geven achtergrond en diepgang aan elk onderzoek project.

Marktrapporten

Een overzicht van onze onderzoeksmonitors en de doelgroepen die we onderzoeken.

Over ons

Over ons, de organisatie en de mensen.

Over USP

Wat we doen, in woorden en getallen.

Ons team

Deze mensen maken USP.

Vacatures

We hebben verschillende uitdagende rollen.